Euronews Сега

Oryjia Политика

България ще изпрати оръжия на Украйна, посочени като приоритет

България ще изпрати на Украйна част от оръжията, които са посочили като приоритет.    Решението беше взето след заседание  на комисиите по отбрана и външна политика. То ще бъде допълнено, така че да бъде ясно, че помощта, която ще предоставим сега, няма д

Още новини

Oryjia Политика

България ще изпрати оръжия на Украйна, посочени като приоритет

България ще изпрати на Украйна част от оръжията, които са посочили като приоритет.    Решението беше взето след заседание  на комисиите по отбрана и външна политика. То ще бъде допълнено, така че да бъде ясно, че помощта, която ще предоставим сега, няма д

Виж повече