Център за поверителност

 

Тук ще разберете как „Телевизия Европа“АД третира вашите лични данни като администратор, а също и как да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно новини, актуални събития и други теми в и от обществен интерес.

 

Какво е GDPR?

 

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас.

 

Новият регламент идва с редица изисквания, които „Телевизия Европа“АД прилага и с които може да се запознаете тук.

 

Сред тях са:

  • Да ви информираме какви данни използваме.
  • Да ви информираме защо ги използваме.
  • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
  • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
  • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
  • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, затова често ние използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в деперсонализиран вариант, например Google Analytics.

 

Какво са данни според GDPR?

 

Всички данни, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

 

Какви данни използваме ние?

 

Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайтове – четат новини, гледат видео, използват мейл и други, данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас са основно информация за поведението ви като:

  • Секции в сайтовете, които посещавате
  • Колко време отделяте в даден сайт
  • Колко време гледате дадено видео
  • Рекламите, с които взаимодействате

 

За да можем да подобрим Вашето преживяване на сайтовете ни, ние използваме стандартни web технологии за маркирането Ви като потребители и проследяване на поведението Ви. „Телевизия Европа“АД събира и данни от Вашите регистрации, можете да видите повече информация в Политиката ни за поверителност

Най-често използваната от нас техника е записването на т.нар. бисквитка (cookie) на Вашия компютър. Бисквитката представлява просто един малък файл, който ние можем да прочетем, когато посещавате наши сайтове или сайтове на наши партньори, сервиращи наши javascript .

Детайлна информация за използваните от нас бисквитки и други начини за записване на информация за Вашето поведение или данни за Вас, може да намерите тук Когато смятам, че записваната от нас на наши сървъри или изпращана към трети страни информация съдържа лични данни, ние ще Ви уведомим за причините за записване или изпращане към трети страни и ще Ви дадем списък с наши доставчици, към които я изпращаме. Пълен списък на доставчиците може да намерите тук. Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори или искате изобщо да не записваме Вашите лични данни, може да оттеглите Вашето съгласие по-долу на този сайт.

 

Къде съхраняваме информацията?

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Можете да видите повече информация в Политиката ни за поверителност.

 

Колко време съхраняваме информацията?

 

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него. Можете да видите повече информация в Политиката ни за поверителност.

 

Как може да управляваш данните си?

 

Може да променяте съгласието си спрямо желанието си за всяка цел на обработване. Също така може да изтриете данните си, както и да упражните правото си „да бъдеш забравен“, като ние също ви предоставяме възможността упражниш и другите си права, гарантирани от GDPR.

 

Упражняване на потребителските права по GDPR

 

Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни, които съхраняваме.

 

Право на коригиране

Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни или неверни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите заличаване на личните Ви данни.

 

Право на възражение срещу обработката

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

 

Право на преносимост

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

 

Право на ограничаване на обработването

Вие може да упражните вашето “Право за ограничаване на обработване” на конкретния сайт в който сте се регистрирали или дали вашите лични данни. При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 

Право на подаване на жалба до контролен орган

Имате право да подадете жалба по отношение обработката на Вашите лични данни от администратора Телевизия Европа АД до Комисията за зашита на личните данни. Нейните кординати са: https://www.cpdp.bg, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-555, електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

Администратор: Телевизия Европа АД, бул. „Симеоновско шосе“ 88, ет. 1, София 1700, България. Длъжностно лице по защита на данните/Data Protection Officer email: digital@euronewsbulgaria.com