Euronews Primetime Logo

Вечерният блок на Euronews Bulgaria продължава да следи пулса на деня, като предлага на зрителите анализ на най-важното. Блокът среща зрителите с най-важните хора от всички сфери на обществения живот, като търси отговори, експертни мнения и дава трибуна за всички гледни точки.

Screenshot 2022 07 01 204111 Бизнес

КЕВР реши: Токът за бита поскъпва с 3.4% от 1 юли

Токът за битовите потребители поскъпва средно с 3.4% от 1 юли. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Увеличението е минимално на фона на поисканите от енергопреносните предприятия по-високи цени, посочват от комисията. По-добрата цена на то