Euronews Primetime

Инж. Иван Иванов, БАВ: Има пари за нови водопроводи, но няма кой да ги вземе

От Марина Матева Марина Матева Водещ

Очевидно остарялата инфраструктура е проблемът с водата в Свищов, след като кметът казва, че има вода във водоизточниците.

Това заяви пред Euronews Bulgaria инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите.

По думите му, това е малко по-добрият вариант отколкото да няма вода. Като цяло причините за безводието и водните режими в населените места се дължат или на липсата на водоизточници, или на старата инфраструктура. Когато и двете оказват влияние няма как да не стигнем до това тежко положение.

Повечето водопроводи в България са и физически, и морално остарели и трябва да бъдат подменяни. Това са неща, които се говорят отдавна.

 

Куриозното е, че има пари. Наскоро проведохме голяма конференция с участието на всички институции, които имат отношение по въпроса и се установи, че има налични пари. Чакат някой да ги вземе и да ги използва. Този някой трябва да са или ВиК операторите или общините.

Според инж. Иванов, или са поставени под тежки условия, за да се получат парите, или нямат административния капацитет да подготвят необходимите документи.

Стигнали сме до там, че безводието в малките населени места става хронично и хората дори свикват и не се оплакват.

Спешно трябва да се започне целенасочена и добре координирана, централна политика по намаляване на загубите във водоснабдителните системи. Средните загуби са над 60%, което е немислимо за една европейска страна. Тези загуби не се дължат само на старата инфраструктура, но и на недоброто измерване или нерегламентираното ползване.

Вижте цялото интервю във видеото.