Е-кономика

Белелиев: Няма човек в България, който да се съмнява в бъдещето на зелената енергия | Е-кономика 14.11.22

От Красимир Чешмеджиев Красимир Чешмеджиев Редактор

Д-р инж. Димитър Белелиев има близо 30-годишен опит като ръководител и инвеститор в енергетиката. 

Той е Председател на Съвета на директорите на най-голямото българско предприятие за поддръжка на големи мощности в енергетиката – ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД и на „Контактни елементи“ АД. Д-р инж. Белелиев е и Председател на Контролния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), на УС на Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество и на Българската асоциация на електротехниката и електрониката. 

През 2020 г. създава „АмонРа Енерджи“ АД – един от утвърдените центрове за продукти и решения за соларна енергетика на Балканския полуостров. 

Според госта, изграждането на фотоволтаична централа в България е свързано с доста нормативни трудности и процесът отнема повече време спрямо други държави на континента. Белелиев коментира и дали малкият пазар на страните от Югоизточна Европа, представлява интерес за големи компании извън региона. 

 

Има аналози на нашата компания в Западна Европа, но за тях нашият регион е раздробен пазар, което прави безсмислено влизането на голяма компания. А всичко това ни дава предимство пред всички останали. 

Д-р инж. Димитър Белелиев

Гостът коментира и целите, които компанията си поставя за предстоящото IPO, както и новите логистични бази, които компанията ще изгради в страната и региона. Повече по темата и целия разговор вижте във видеото. 

“Ние сме сравнително млада компания, която е основана преди три години, а основният фокус на работа е доставка и логистика на всички компоненти за изграждане на фотоволтаични инсталации”, каза още той.

Компанията има планове да излезе на BEAM пазара на БФБ, което ще бъде четвърто първично публично предлагане за тази година на родния пазар.

“Ние преценихме, че сега е най-удачните момент за скок в бъдещето, тъй като този тип бизнес е с най-голям потенциал за следващите 10 години.”

Според Белелиев напредъкът на България спрямо страните в региона по отношение на зелените цели е сравнително близък, а в глобален план страната ни е по средата. 

“В България основните инвестиции са насочени към големите паркове, а в другите страни като Германия и Холандия, основните инвестиции са в покривни паркове. преимуществото на този подход е огромно, тъй като самото потребление е там където са мощностите.”