Европа

Парламентът в Северна Македония прие поправките срещу български клубове в страната

От Елеонора Христозова Елеонора Христозова Журналист

Народни представители от всички партии в парламента на РС Македония приеха промените в Закона за сдруженията и фондациите, които фактически са насочени срещу създаването на български клубове в страната. Те бяха одобрени с 67 гласа "за".

Според закона политическа партия в Македония не може да бъде регистрирана, ако името ѝ предизвиква „разпалване на национална, расова или религиозна омраза или нетърпимост, етническа непоносимост, нетолерантност, омраза, геноцид, изтребление, разпространение или подкрепа на фашизма и нацизма. Това важи и за лица и събития от миналото, свързани с фашизма, нацизма, националсоциализма и Третия райх“. Тази забрана важи не само за името на партията, но и за нейния устав.

На базата на какви обективни критерии ще се преценява дали дадено име попада под ударите на новоприетото законодателство – остава неясно. Как ще се предотврати злоупотреба със законовите разпоредби и упражняването на институциална дискриманиция срещу хора и организации с различна политическа, етническа, идеологическа и друга принадлежност - също остава неясно.

Забранено е наименованието и знаците на политическата партия да съдържат символи, думи и съкращения, които предизвикват расова или религиозна омраза, етническа нетърпимост, геноцид, изтребление, разпространение или подкрепа на фашизма, нацизма.Със законовите промени на политическите партии е даден тримесечен срок от влизане в сила на промените, за да съгласуват наименованието, символиката, програмата, устава и целите си с разпоредбите на този закон.

Забраните са директно насочени срещу откритите по-рано тази година български клубове в Битоля и Охрид, които носят имената на водача на ВМРО Ванчо Михайлов и на цар Борис III.