Икономика

Около 550 милиона евробанкноти ще заменят левовете след влизането ни в еврозоната

От Euronews България Euronews България
BNB Evro Banknoti BGNES Снимка: BGNES архив

Евробанкнотите и евромонетите, предназначени да заменят българските банкноти и монети с присъединяването на България към еврозоната са оценени на около 550 млн. броя евробанкноти и 880 млн. броя евромонети. Това съобщават от БНБ в рубриката си "Присъединяване към еврозоната" на страницата си в интернет. В нея от централната банка регуларно публикуват информация с въпроси и отговори относно процеса на присъединяване на страната ни към еврозоната, предаде БТА .

За първата година евробанкнотите ще бъдат предоставени назаем от централни банки от еврозоната, като БНБ ще трябва да заплати разходите за транспорт, както и в рамките до две години трябва да възстанови на централните банки заетите банкноти.

Евромонетите ще бъдат произведени с българска национална страна съгласно одобрения вече дизайн, за което БНБ ще достави необходимите заготовки.

Относно изтеглянето от обращение на българските банкноти и монети от БНБ информират, че съгласно публикуваната статистика по номинали на страницата им в интернет в наличнопаричното обращение към края на февруари 2024 г. има общо 581,4 млн. броя банкноти и 3,242 млн. броя монети, които са с постоянна тенденция за увеличаване на техния брой. Оценката на теглото им е около 820 тона за банкнотите и 13 000 тона за разменните монети.

Посочената в Доклада за цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за въвеждане на еврото в България сума от 492 038 000 лв. е прогнозната стойност на разходите, които се очаква да бъдат направени от БНБ, банките, финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и доставчиците на платежни услуги във връзка с подготовката за въвеждане на еврото, отбелязват от БНБ. От БНБ добавят, че тази стойност е ориентировъчна и е на база изчисления от самите институции, като реалните разходи могат да се различават в зависимост от конкретно възложените и извършени дейности.

По отношение на поемането на тези разходи, всеки от изброените субекти, както например БНБ, е отговорен за бюджетирането и покриването им. Не е предвидено визираните 492 млн.лв. да се поемат от държавата (държавния бюджет - бел. ред.), пише в рубриката.

Оценката на БНБ относно разходите за изтеглянето от обращение на българските банкноти и монети и пускането в обращение на евробанкноти и монети е извършена на база дейностите, които трябва да се извършат. Това са процесите по изтегляне от обращение на българските банкноти и монети, за пускането в обращение на евробанкнотите и евромонетите и за адаптиране на информационните системи на БНБ за работа в две валути, както и за интегриранто им към информационните системи на ЕЦБ, изискващи ежедневно предоставяне на данни за евробанкнотите и евромонетите.

При оценката на разходите за приемане на еврото не се определя "единична стойност на българска банкнота" предвид на това, че в наличнопаричното обращение има 5 номинала български банкноти, всяка с три емисии, които са произвеждани повече от 25 години при различни цени, които са определяни в резултат на договаряния с "Печатница на БНБ" АД, а в последствие и от провеждане на обществени поръчки, посочват от БНБ.

В рубриката на БНБ за еврозоната се обяснява още, че процесът на автоматичното превалутиране на левовете в евро касае банковите сметки в лева (салдото по тези сметки ще се превалутира автоматично в евро по курс от 1,95583 лева към едно евро) и технически ще бъде обезпечено като функционалност в процеса на адаптиране на информационните системи на банките. От тази гледна точка банките ще могат да осигурят тази услуга безплатно за гражданите, тъй като тя е компонент от цялостните им доработки по информационните системи, обясняват от БНБ.