Европа

Европейската банка ни пита как искаме да изглеждат новите евробанкноти

От Euronews България Euronews България
Europe Economy AP Снимка: АР

Европейската централна банка (ЕЦБ) се обръща към европейските граждани с въпрос какво мислят за предложените теми за следващата серия евробанкноти. От 10 юли до 31 август 2023 г. всички в еврозоната могат да участват в проучване на уебсайта на ЕЦБ. Освен това, за да се осигури равностойното представяне на мнения от цялата еврозона, ЕЦБ възложи на независима изследователска фирма да направи проучване с извадка от граждани на еврозоната със същите въпроси.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард приканва всички да се включат в проучването. „Силна е връзката между нашата единна валута и общата ни европейска идентичност. Новата ни серия банкноти трябва да подчертава това,“ заяви тя и добави: „Искаме европейците да чувстват близък дизайна на евробанкнотите, затова те ще изиграят активна роля в избора на новата тема.“

 

Разработване на бъдещите ни евробанкноти

Работим по нова серия високотехнологични банкноти, за да предотвратим фалшифицирането и да намалим въздействието върху околната среда,“ заяви членът на Изпълнителния съвет Фабио Панета. „Поели сме ангажимент по отношение на парите в брой, както и да гарантираме, че винаги ще има възможност за плащане с централнобанкови пари.“

Задължение на ЕЦБ и на националните централни банки от еврозоната е да гарантират, че евробанкнотите ще останат иновативно, сигурно и ефективно платежно средство. Разработването на нови серии банкноти е стандартна практика на всички централни банки. В свят, в който технологиите за възпроизвеждане се развиват стремително, а фалшификаторите могат лесно да се снабдят с информация и материали, е необходимо редовно да се емитират нови банкноти. Наред със съображенията за сигурност ЕЦБ също така е решена да намали въздействието на евробанкнотите върху околната среда през целия им жизнен цикъл, като същевременно ги направи по-близки и приобщаващи за европейските граждани на всякаква възраст и от всякакъв произход, включително за уязвими групи като хората с увредено зрение.

 

Ето кои са седемте теми, подбрани от Управителния съвет на ЕЦБ:

- Бъдещето е Ваше

Идеите и иновациите, които ще определят бъдещето на Европа, са заложени дълбоко във всеки европеец. Изображенията, създадени за тази тема, представят носителите на колективното въображение, чрез което хората ще създадат това споделено бъдеще. Темата изразява безграничния потенциал на европейците.

- Европейската култура

Богатото културно наследство и динамичните културни и творчески сектори на Европа подсилват европейската идентичност, като изграждат споделено чувство за принадлежност. Културата насърчава общи ценности, приобщаване и диалог в Европа и по света. Тя сближава хората.

- Европейските ценности, отразени в природата

Европа е място за живеене, но също така и кауза. Европейският съюз е организация, но също така и комплекс от ценности. Темата подчертава ролята на европейските ценности (човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека) като градивни елементи на Европа и свързва тези ценности с уважението ни към природата и опазването на околната среда.

- Нашата Европа – ние самите

Всички израстваме като отделни личности, но и като членове на общност чрез взаимоотношенията си с околните. Имаме собствен житейски път и самоличност, но споделяме и една обща самоличност – на европейци. Тази тема е посветена на свободата, ценностите и отворената нагласа на хората в Европа.

- Птиците – свободни, издръжливи, вдъхновяващи

Птиците не познават национални граници и символизират свободата на движение. Гнездата им ни напомнят за собственото ни желание да изградим места и общества, които да осигуряват грижа и защита за бъдещето. Те ни напомнят, че споделяме континента си с всички форми на живот, които поддържат общото ни съществуване.

- Реки – водите на живота в Европа

Реките на Европа пресичат границите. Свързват ни помежду ни и с природата. Те символизират движението в нашия динамичен, постоянно менящ се континент. Реките се грижат за нас и ни напомнят за дълбоките извори на общия ни живот, затова ние също трябва да се грижим за тях.

- Ръце – заедно строим Европа

Ръцете са универсален символ, но у всеки човек те са различни. Човешки ръце са изградили Европа, физическата ѝ инфраструктура, творческото ѝ наследство и постиженията ѝ. Ръцете строят, тъкат, лекуват, обучават, свързват ни и ни напътстват. Ръцете носят белезите на труда, възрастта и човешките взаимоотношения, на наследеното, историята и културата. Тази тема е посветена на ръцете, които са градили и продължават всеки ден да градят Европа.

В подбраните теми са взети предвид предложенията на мултидисциплинарна консултативна група, в която са представени всички държави от еврозоната.

 

График за новия дизайн

ЕЦБ ще използва резултата от проучванията, за да избере тема за следващото поколение банкноти, до 2024 г. След това ще се проведе конкурс за дизайн. Европейските граждани отново ще имат възможност да изкажат предпочитанията си по вариантите на дизайн, представени в конкурса. Очаква се през 2026 г. ЕЦБ да вземе решение за бъдещия дизайн и за това кога ще произведе и емитира новите банкноти.