Свят

Анализ показва, че ситуацията с глада в Газа е катастрофална

От Тодор Драганов Тодор Драганов Международен редактор

В последния анализ на партньорството за интегрирано класифициране на фазите на продоволствената сигурност се предупреждава, че ситуацията в Газа е катастрофална, като северната част на анклава е изправена пред неизбежен глад, а останалата част от ивицата също е изложена на риск. Преди военните действия през последните месеци 0,8 % от децата на възраст под 5 години са били остро недохранени. Към февруари в северните провинции този процент е близо 16. Без незабавно увеличаване на доставките на храна, вода и други основни материали условията ще продължат да се влошават. 

На фона на ситуацията в Газа се увеличава броят на децата, които страдат от напреднала дехидратация и недохранване. Недохранването е често срещано явление сега, поради което нашето приемно отделение основно преглежда постъпващите деца този синдром и ги приема в детското отделение.

Д-р Хосам Абу Сафия, директор на болница "Камал Адван"

Недохранването прави хората по-уязвими към тежки заболявания, бавно възстановяване или смърт. То застрашава здравето и благосъстоянието на цяло бъдещо поколение. СЗО и партньорите ѝ провеждат високорискови мисии за доставка на лекарства, гориво и храна за здравните работници и техните пациенти, но исканията за доставка на консумативи често са блокирани или отхвърляни. Повредените пътища и непрекъснатите боеве, включително в болниците и в близост до тях, означават, че доставките са малко и редки.

Благодарим на СЗО и УНИЦЕФ за разработването на програма за грижи за тези деца. Разбира се, те ни предоставиха известна помощ, което означава, че тя ще помогне на тези пациенти, но честно казано, това количество, което беше предоставено, не е достатъчно.

Д-р Хосам Абу Сафия, директор на болница "Камал Адван"

Конфликтът поставя изключителни ограничения пред възможността за предоставяне на животоспасяваща здравна помощ на населението. През февруари 2024 г. нападенията срещу здравни заведения, инфраструктури и услуги продължават, в резултат на което 58 % от болниците в Газа не функционират, особено в северните провинции. По данни на здравния клъстер към 5 март 2024 г. са функционирали напълно само 2 болници и нито един център за първична медицинска помощ.