Европа

Европейските фирми ще отговарят за околната среда и нарушенията на човешките права

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Европа иска да се увери, че компаниите спазват трудовите права и екологичните стандарти по цялата верига на доставки. След седмици на неяснота страните-членки на ЕС гласуваха в подкрепа на нов закон, известен като „Надлежна проверка“.

До приемането му не се стигна лесно. Имаше сключена сделка още през декември, но някои страни като Германия и Италия се противопоставиха на окончателния текст. Сега има споразумение, но основният текст бе смекчен, което означава, че по-малко фирми ще бъдат обхванати.

Ако оригиналното предложение на Комисията с първоначалните прагове щеше да се прилага за около 1% от компаниите на единния пазар в ЕС, настоящата версия на текста, приета от Съвета, ще се прилага само за 0.05% от компаниите, които са активни на единния пазар.

Марион Люпен – Европейска коалиция за корпоративна справедливост

„Няма да можем да дадем оценка на компании извън ЕС, които също биха могли да бъдат обхванати при определени условия. Това е капка в морето. Очевидно ще се прилага само за много големи и богати компании. Ние осъждаме това“, казва Марион Люпен.

Текстът също така премахва разпоредбите за гражданската отговорност, които биха позволили на синдикатите да съдят фирми, неотговарящи на изискванията.

Осъждаме факта, че държавите членки опитаха всички мръсни номера, за да изключат възможно най-много компании от обхвата на законопроекта. Смятаме, че критериите, определени от първоначалния компромис, са справедливи и осъществими за компаниите.

Марион Люпен – Европейска коалиция за корпоративна справедливост

„Но все пак имаме повод за празнуване. Такова законодателство е глобален прецедент, защото за пръв път задава правни очаквания, когато става дума за евентуално нарушение на човешки и трудови права“, обяснява Марион Люпен.

Сега страните членки имат две години, за да приложат закона. Междувременно бизнесът също трябва да се подготви за него.