Свят

Екологични катастрофи: Компании добиват петрол в защитени зони в Амазония

От Тодор Драганов Тодор Драганов Международен редактор

Екологични организации и общности на коренното население в Еквадор поискаха от правителството на страната да спре проучванията за нефт, провеждани в защитена зона на басейна на река Амазонка. Заедно с президентските избори през миналата година, населението на южноамериканската страна гласува против нови концесии за добив на полезни изкопаеми в национални паркове. Представители на народността уаорани обаче заявяват, че тяхната общност не забелязва прекратяване на петролните операции в парка "Ясуни".

Нашите права се нарушават. Ние се доверихме на народния вот. През последните шест месеца не видяхме никакви усилия за спиране на тези петролни компании.

Евене Има, член на общността уарони

Екологичните бедствия са често срещани, най-вече поради разливи на нефт в реките. Референдумът определи, че проучването на нефт трябва да приключи до 2024 г. Въпреки това президентът на Еквадор Даниел Нобоа предложи удължаване на срока на експлоатацията на нефтеното находище.

От една страна, общината и местните власти правят инвестиции за възстановяване и опазване на околната среда. От друга - има концесии за добив на полезни изкопаеми, които обхващат огромни площи. Решението на съда и референдума не са спрели това.

Инти Аркос, член на организацията "Кито без минно дело"

Държавната петролна компания "Петроекуадор" понастоящем добива почти 60 000 барела дневно в защитената зона. Износът на суров петрол е един от основните източници на приходи за страната.