Европа

Правителството в Италия обмисля нови начини за контрол на сигурността на работа

От Тодор Драганов Тодор Драганов Международен редактор

Безопасността на италианските работници бе в центъра на дебата на правителството в страната. Това се случи след смъртта на петима работници на строителен обект във Флоренция. Според официални данни през 2021 г. Италия е регистрирала втория по големина брой жертви на работното място в ЕС след Франция. И тъй като броят им тази година се е увеличил в сравнение със същия период на 2023 г., Рим представи нов план за подобряване на условията на труд. Инициативата, която попада в рамките на подкрепения от ЕС национален план за възстановяване и устойчивост, включва въвеждането на допълнителен брой инспектори и нов лиценз, базиран на точки. Той ще принуждава изпълнителите да спазват стандартите за безопасност, за да получат разрешение за работа. Но както асоциацията на строителите в страната, така и основните италиански профсъюзи разкритикуваха този ход. 

Ние се противопоставяме на въвеждането на лиценз, базиран на точки, и това не е защото не искаме да има повече проверки или да се спазват допълнителни работни стандарти. Смятаме, че подобно предложение може лесно да бъде измамено. Нищо не пречи на всеки частен бизнес да отваря и затваря многократно, за да нулира броя на точките.

Федерика Бранкачо, председател на италианска асоциация на строителите

Според синдикатите основната причина за тези злополуки е възлагането на поръчки на подизпълнители. 

Нуждаем се от правна рамка за въвеждане на профилиране на предприятията, което да отчита както тяхната история, така и начина, по който предприятията са действали на строителните обекти. Дружеството, участвало в злополуката във Флоренция, вече е показало някои нередности в областта на здравето и безопасността.

Антонио Ди Франко, генерален секретар на Fillea Cgil

Промяната на системата, според синдикатите, би спомогнала и за привличането на международни инвестиции. Превръщането на декрета в закон ще отнеме няколко седмици, а както синдикатите, така и бизнес организациите се надяват, че планът все още може да бъде подобрен.