Euronews Сега

Гърция работи по ключови проекти за енергийна независимост

От Георги Колев Георги Колев Редактор

Очаква се Европа да се изправи пред трудна зима, срещу която ще противопостави солидарност и обмен на енергия между страните-членки. Гърция подготвя серия от проекти, за да гарантира, че доставките на електроенергия ще бъдат достатъчни и на възможно най-умерени цени.

 

Гръцката електропреносна мрежа е свързана с всички електроенергийни системи на съседните страни и Италия. В момента се изгражда втора междусистемна връзка с България, която ще удвои капацитета за пренос на енергия между двете страни, което ще играе важна роля в близко бъдеще. Проектът ще бъде завършен в началото на 2023 г. Смятаме, че ще помогне за решаване на потенциалните трудности през зимата. Потокът на електроенергия зависи от пазарен алгоритъм. Всеки ден се правят изчисления, така че енергията да тече от мястото, където е по-евтино, до мястото, където е по-скъпо в полза на крайния потребител.

Манос Манусакис, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор на Гърция

Гърция е в авангарда на преноса на „зелена“ енергия от Северна Африка към Европа. Междусистемната връзка с Египет навлезе във фаза на технически проучвания и се очаква да заработи през следващото десетилетие.

 

Стана ясно, че за да се постигне „зелен“ преход в Европа, е изключително важно да се използва слънчевият и вятърният потенциал, който съществува в Северна Африка, който там е в излишък. Необходимата технология за постигането му е узряла през последните години.

Манос Манусакис, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор на Гърция

В ход е и междусистемната връзка Гърция-Кипър-Израел. Строителството на първата част (от Гърция до Кипър) ще започне още тази година.
Независимо дали са продиктувани от сегашната геополитическа обстановка или от енергийния преход, тези проекти се превръщат в абсолютна необходимост.