Европа

Подобряват социалната защита на работещите в онлайн платформи

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Шофьори на компании като „Uber“ или доставчици – това свободни професии ли са или тези хора са служители на съответните компании? На ниво ЕС беше постигнато споразумение за регулиране и подобряване на условията на труд на работещите в онлайн платформи. Текстът формулира критерии, според които работещите ще се считат за служители.

Не трябва да има псевдо самостоятелно заети хора, които изпълняват категории труд, които са сред най-експлоатираните, най-ниско платените и най-несигурните. Независимо дали сте на свободна практика или служител, вие имате право на социална защита.

Елизабета Гуалмини – член на Прогресивен алианс на социалистите и демократите в ЕП

В споразумението са заложени пет показателя. Ако са изпълнени два от тях, работещите в платформите се квалифицират като служители и имат социални права, включително право на платен отпуск.

Сред индикаторите са горна граница на трудовото възнаграждение; онлайн наблюдение на дейността на тези хора, контрол на разпределението на задачите, избор на работно време, задължително служебно облекло.

Платформените лобита успяха да намерят съюзници в парламента или сред представителите на страните членки. И правеха всичко възможно, за да саботират директивата. Но сега сме много близо. Политика, която облагодетелства платформите, е лоша политика.

Лейла Шайби – член на групата на Левица в ЕП

Представители на онлайн платформи за услуги не отговориха на запитване на Euronews за коментар.

По данни на ЕП, около 5.5 милиона работници са неправилно класифицирани като упражняващи свободни професии.

Новият текст ще направи алгоритмите по-прозрачни, като обясни на работещите как се обработват личните им данни.