Цвят

Почти 1/5 от животинските видове във Великобритания са изчезнали през изминалите 50 години

От Габриела Беличовска Габриела Беличовска Журналист

Едно на всеки шест диви животни във Великобритания е застрашено от изчезване. Според доклада за състоянието на природата почти една пета от видовете в страната са изчезнали от 1970 г. насам, когато започва да се води статистика.

Най-висок риск от изчезване има за птиците – застрашени са повече от 40% от видовете. Като причина за това учените посочват човешката дейност, която води до загуба на естествения хабитат на животните.

Въпреки това на отделни места се наблюдават и положителни тенденции. Мартин Лайнс разказва, че някои птици се завръщат във фермата му.

Виждаме видове като чучулига, сива овесАрка, жълта овесАрка и цяло изобилие от животни. Това наистина ме радва. Но има и птици, като например гургулиците, които бяха тук преди 10 години, а сега се виждат много рядко.

Мартин Лайнс, фермер и председател на Nature Friendly Farming Network

Британските власти посочват, че човешкият прогрес не трябва да бъде за сметка на фауната.

Не бива да правим избор между възстановяването на природата и икономическия растеж. Тези неща трябва да вървят ръка за ръка. Не само защото е важно природата да бъде добре. Всъщност, ако нямаме здравословна среда, няма да имаме и икономика в дългосрочен план.

Тони Джунипър, председател на Natural England

В доклада се посочва още, че едно от решенията за опазване на околната среда е възстановяването на популациите на дивите животни. Учените отбелязват, че подобни проекти в Норфолк вече дават добри резултати.