Свят

Добър пример: 70% от енергията на Кения е екологично чиста

От Тодор Драганов Тодор Драганов Международен редактор

Кения е една от най-екологичните страни в света. 70 % от енергията в страната идва от възобновяеми източници. Източниците на Кения включват геотермална, водна и вятърна енергия, като секторът на слънчевата енергия е станал популярен за промишлени и домашни нужди.

Ние изобщо не замърсяваме въздуха. Ние не повишаваме температурите. Не влияем на климата на Земята. Затова все повече наблягаме на по-чистата енергия и слънчевата енергия със сигурност такава.

Рашми Шах, управляващ директор в Clean Power

Надеждността на слънчевата енергия и по-ниската ѝ цена, въпреки първоначално високата инвестиция за инсталиране, привличат производителите на стомана и фабриките за производство на хранителни масла.

Понастоящем цените на енергията в Кения са много високи и затова насърчаваме тези, които са в производствената промишленост, търговските сектори, жилищния сектор, да се възползват от слънчевата енергия. Тя е безплатна. Първоначалните разходи са високи. Но в дългосрочен план ще имате полза за дълъг период от време. Ще насочите тези пари, които използвате, за да плащате данъците към разширяване на производството си в селското стопанство и други сектори.

Марк Мванги, инженер по слънчева енергия

По време на първата среща на върха за климата в Африка в Найроби, Кения, президентът Уилям Руто повтори, че Африка може да успее да работи изцяло с възобновяемата енергия. Агенцията на ООН за околната среда твърди, че 60 % от най-добрите места за слънчева енергия в света се намират в Африка.