Свят

Украински фермери сами разминират нивите си, за да спасят реколтата

От Елеонора Христозова Елеонора Христозова Журналист

Украйна, известна катожитницата на света“, е изправена пред земеделски фалити и намаляване на продукцията. Причината са хилядите мини, заложени от руските сили в нивите. Службите за разминиране са свръх натоварени, а инфраструктурата и цивилните домове са с приоритет пред земеделските стопанства. Това кара фермерите да се справят сами.

Повече от година след нахлуването на Русия, украинската селскостопанска индустрия, известна като "житницата на света", започва да усеща пълното въздействие от войната.

Проблемът с разминирането на украинската земя става все по-сериозен.

Фермерът Володимир Зайец в Южна Украйна кара само в коловози - отклоняването може да му струва живота в полето, осеяно с взривни мини. Не е работил по нивите си от есента на 2021 г., когато за последен път е засята с пшеница. Сега тя е минно поле, оставено от оттеглящите се руски сили. Той обаче пренебрегва официалните предупреждения и сам разминира този участък земя, решен да не изгуби и тазгодишната реколта. Очаква да бъдат спасени 15% от неговите 1600 хектара земеделска земя.

На първо място трябваше да разминираме полските пътища. Първият приоритет беше да се разминира пътят, за да можем да караме безопасно тук. Тук намерихме 7 ракети.

Владимир Зайец, земеделски производител

В цяла Украйна войната е принудила зърнопроизводителите да изпаднат в порочна дилема. Фермерите в районите, които вече са свободни от руската окупация, рискуват живота си, за да освободят земята си от експлозиви преди критичния пролетен сезон на засаждане. Дори и тогава те трябва да се справят с нарастващите производствени и транспортни разходи, причинени от руската блокада на много черноморски пристанища и неотдавнашните ограничения, които съседните държави наложиха на украинското зърно.

Всеки фермер работи на свой риск. Отива на полето и го разчиства. Някои хора се взривяват. Те искат да обработват земята, защото живеят от нея. Не са прибрали ре-колтата миналата година, не са засели нивите преди зимата, така че ако не засеят и слънчогледа - тази година ще останат без пари.

Олех Усхало, земеделски производител

Двойната криза кара много земеделски стопани да ограничат сеитбата на културите. Според представители на индустрията, украински правителствени служители и международни организации, затрудненията в превоза на зърно по суша и море водят до загуби, като очакванията са за 20-30 % намаление на производството на зърно, по-лошо качество на реколтата и потенциално хиляди фалити през следващата година. А в Африка, Близкия изток и части от Азия, хората гладуват в очакване на пшеница, ечемик и слънчогледово олио.