Euronews Сега

Заради недостиг на средства: Предлагат повишаване на университетските такси с 20%

От Euronews България Euronews България

Голяма част от университетите в страната са заплашени да останат без финансиране, защото нямат статут на научноизследователски университети. Това стана ясно по време на заседанието на Съвета на ректорите в Пловдив. В същото време проект за решение на Министерски съвет предвижда скок от близо 20% на средния размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища. Още по темата от Илиян Велков.С около 20 процента по-високи такси за студентите - това е предвидено в проекторешение на правителството. Голямата част от университетите, обаче ще запазят размера на досегашните такси, заради отлива на желаещи да следват. 

„Все още не е решено“, посочва проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието.

Ректорите са притеснени от новите критерии за оценяване и акредитация, които все още не са актуализирани и от които ще зависи финансирането на университетите.

Ръководителите на висшите училища попитаха министъра на образованието какъв  път на развитие могат да имат близо държавните университети у нас, които не са научноизследователски, как те ще бъдат финансирани и възможно ли е да се направи връзка с бизнеса.

„Тук трябва да имаме много активна връзка и с бизнеса за финансирането на тези университети“, смята акад. Лъчезар Трайков, председател на Съвета на ректорите и ректор на МУ-София.

 

Има необходимост такива научни продукти, реализирани от изследователска дейност, много бързо да бъдат приложени в практиките и по задание на бизнеса да бъдат разработвани различни иновационни продукти, които да намерят и много бърза реализация на пазара на труда.

проф. д-р Мариана Мурджева - ректор на МУ-Пловдив

Четирима души се борят за място в Медицинския университет в Пловдив. Той е един от десетте с научноизследователски статут. В него се намира единственият у нас Медицински симулационен тренировъчен център, където бъдещите лекари се обучават на манекени, които могат да бъдат оперирани и лекувани.

Останалите университети имат възможности по различни европейски и национални програми да кандидатстват за развитие на своята дейност.

Под въпрос са средствата на 40 университета у нас. В същото време студентите от осем професионални направления и 18 защитени специалности, отново ще бъдат освободени от такси.