Euronews Сега

Стартира информационна кампания за развитие на земеделието

От Euronews България Euronews България

Стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. Ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като кандидатите ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.