Бизнес

ЕЦБ повиши основните лихви с 50 базисни пункта

От Елеонора Христозова Елеонора Христозова Журналист

Европейската централна банка отново повиши лихвите с половин процентен пункт и даде знак, че ще "запази курса" на затягане на паричната си политика, дори когато високата инфлация започва да се забавя.

С последното решение на банката основните лихви достигат най-високото си ниво от ноември 2008 г. Лихвата по операциите по рефинансиране нараства до 3 на сто. Лихвеният процент по депозитите става 2,5%, а ставката по пределното кредитно улеснение достига 3,25%.

Базираната във Франкфурт банка заяви, че възнамерява да направи подобен ход и през март. Политиците действат агресивно, за да потиснат ценовите скокове, които се забавиха спрямо рекордните си стойности, но все още ощетяват домакинствата в 20-те държави, използващи еврото.

 

Управителният съвет ще продължи да повишава значително лихвените проценти с устойчив темп и ще ги поддържа на нива, които са достатъчно рестриктивни. Така ще се гарантира навременното връщане на инфлацията към нашата средносрочна цел от 2%. Затова Управителният съвет взе решение за повишаване на трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни точки и очакваме да продължим да ги повишаваме.

Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка

Повишаването на лихвените проценти оскъпява заемите, които потребителите вземат за покупки като жилища и автомобили, а компаниите – за финансиране на разширяването на дейността си. Това има за цел да охлади търсенето на стоки, които повишават потребителските цени, които през миналия месец се увеличиха с 8,5% в еврозоната спрямо година по-рано.

Базираната във Франкфурт институция вече е повишила разходите по заемите с три процентни пункта, откакто започна безпрецедентната си кампания за затягане на паричната политика през юли. Предишното покачване на лихвите с половин пункт беше през декември.

Английската централна банка повиши лихвените проценти за десети пореден път, а американският Федерален резерв отново повиши разходите по заемите в сряда – макар и с по-бавни темпове.

Нарастват признаците, че еврозоната може би е преминала най-лошото от икономическия шок, тъй като инфлацията се забавя от пика си през октомври, а еврозоната отбелязва растеж в края на 2022 г.