Добро Утро, Европа

Основната лихва се покачва до 1,42 на сто

От Euronews България Euronews България

Основната лихва от 1 януари се покачва до 1,42 на сто, обявиха от БНБ.

През ноември тя се повиши до 0,59 на сто, а за декември измерителят, който се определя на база сключените сделки на междубанковия пазар у нас, достигна 1,30 на сто. С увеличавана на ОЛП нараства и законната лихва за забава, която е 10 на сто плюс стойността на индикатора. Досега обаче въпреки поскъпването от октомври наказателната лихва не се промени, защото тя се определя два пъти в годината - през юли и януари.

Увеличаването на ОЛП идва на фона на повишените лихвени нива от Европейската централна банка, които оказват своето влияние и върху паричния пазар у нас.