Добро Утро, Европа

С нова стратегия ЕС ще отпраща по-лесно нежеланите мигранти

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Европейската комисия иска да увеличи връщанията на нередовни мигранти и представи "нова оперативна стратегия" за тази цел. Само 21% от незаконните мигранти се връщат в страните им по произход, въпреки че молбата им за убежище е била отхвърлена.

 

Необходимо е веднага след отказа държавите-членки да отправят искане за реадмисия за страната по произход. Тогава ще можем да върнем тези хора в страните им на произход. Важно е, че работим заедно. Държавите членки не могат да го направят сами, нито Европейската комисия.

Илва Йохансон – еврокомисар по вътрешните работи

Молбите за убежище в ЕС са се увеличили с 50% през 2022 г или общо подадени 924 000 молби. Най-много са във Франция, Германия, Испания и Австрия. Проблемът е, че, според европейските закони, не всеки има право на международна закрила, което оказва голям натиск върху системата за убежище.

Повечето от търсещите убежище са икономически мигранти.

 

Едно възможно решение би било да се разширят каналите за легална имиграция, която намалява в Европа през последните 20 години. Това са хора, които искат да дойдат в Европа, за да търсят работа, а Европа има нужда от работна ръка.

Катрин Уулърд – директор на Европейския съвет за бежанците

Комисията е готова да създаде работни места, със зачитане на правата на човека в приемните страни. Но Уулърд твърди, че би било по-добре ресурсите да се съсредоточат върху сътрудничеството за развитие.

 

Истинската пречка е в страните по произход. Поради непопулярността и възмущението от усилията и натиска над Европа да върне тези хора обратно, това не е приоритет за много от тези страни. Особено в контекст, в който те се възползват от парични преводи, знания и опит, натрупани от техни граждани, които са се установили в чужбина.

Катрин Уулърд – директор на Европейския съвет за бежанците 

Политическият документ ще бъде обсъден на неофициалната среща на министрите на вътрешните работи и правосъдието в Стокхолм тази седмица.