Euronews Primetime

Еврозоната – да, но догодина? Нидерландската национална банка пред Euronews Bulgaria

От Юлиян Стоянов Юлиян Стоянов Журналист

Нидерландия беше една от страните, която ни спъна по пътя към Шенген. Но този сценарий няма да се повтори когато кандидатстваме за Еврозоната на 1 януари 2024 година.Това заяви в специално интервю пред Euronews Bulgaria Ерд Хубен – директорът на финансовите банки в нидерландската национална банка. Въпреки високата инфлация след ковид пандемията и войната в Украйна, Хубен смята, че страната ни е изпълнила всички критерии, за да приемем новата валута. 

 

Господин Хубен, вчера научихме новината, че не сме приети в Шенген. Уж бяхме готови, но в край на сметка решиха, че не сме. Как мислите, дали тази ситуация може да се повтори и с присъединяването ни в еврозоната след една година? Да се реши, че не сме готови и за там?

Мисля, че присъединяването в Еврозоната е толкова сложен процес на институционално и логистично ниво, че не можем да кажем предварително дали дадена страна не е приета. Не може да сте изминали половината от трасето и напълно внезапно да се каже, че „няма да излетите“. Смятам, че ако сте изпълнили всички институционални и политически изисквания, присъединяването в еврозоната ще се осъществи.

Какво мислите за хората в България, които протестират срещу еврото? Смятате ли, че не са информирани достатъчно добре или просто се страхуват?

Влизането в еврозоната е сложно решение. Има както предимства, така и недостатъци. Моето лично мнение обаче, както и това на много академици, е че на този етап за една отворена и малка икономика е по-подходящо да има повече сигурност и по-добро преразпределяне на ресурсите в икономиката. Но разбира се, става дума за трудно решение, което отнема време докато обществото поиска да вземе.

 

Хората се страхуват, защото не знаят какво ще се случи със спестяванията им. Ще ви задам няколко въпроса, свързани с парите на хората и какво ще се случи с тях. Да кажем, че например имам 10 000 спестени пари. При евентуално влизане в еврозоната през 2024, тази сума автоматично ли става 10 000 евро?

Ще разполагате с евро според обменните курсове, тарифата на които малко или много се определя от борда на Съвета. Спестяванията ви в такъв случай ще са в глобална валута и много надеждна страна. Еврото е една от най-стабилните валути, които може да си представите, така че моля ви, бъдете много спокойни, когато парите ви ще се превалутират в нея.

Добре, още нещо. Какво ще стане с цените на обикновените стоки, които купуваме? Като хляба например, ако той е 2 лв. сега, ще остане ли 1 евро или ще си стане 2 евро?

По време на процеса по конвертиране към еврото няма праволинейно преразглеждане на цените. Ще имате двойно ценообразуване, да речем в период от шест месеца, през който гражданите да се уверят, че няма покачване на цените. Но от опита на други страни, разбираме, че е напълно възможно да има лека инфлация заради преобразуването.

Точно това казват и хората. В балтийските страни, в Гърция, веднага щом приеха еврото, инфлацията се покачи. Ще се случи ли това и в България, където инфлацията вече е доста висока?

Инфлацията и самото превалутиране би могло да доведе до определено покачване. Но в дългосрочен план, това да приемете еврото ще допринесе за по-ниски цени и не толкова голяма инфлацията в България.

 

България отговаря ли на критериите обаче да се присъедини в еврозоната? Както казах, инфлацията в страната е доста висока, а след пандемията от ковид и войната в Украйна, икономиката ни е затруднена... Казвате ли, че на 1 януари 2024 страната ще влезе в еврозоната?

Всичко зависи от политическото решение, което ще вземе Европейският съвет. Ако те преценят, че България отговаря на критериите за превалутиране, това ще се случи.

Вие самият казахте политическо решение, значи все пак има и връзка с политиката?

Може и да има да, но процес като конвертирането на валута е от части политически, но и технократски. Монетаризиране, банкови и разплащателни системи, цялата инфраструктура трябва да бъде конвертирана. И именно защото е по-скоро технократски процес, ролята на политиката ще бъде по-малка.

Знам, че не обичате да говорите за политика, но не мога да не ви задам един въпрос. За съжаление вчера Нидерландия гласува против присъединяването на България в Шенгенското пространство. Много от обвиненията срещу вас сега са, че сте го направили, тъй като самите вие имате вътрешнополитически проблеми. Ще ни кажете ли какви са те конкретно?

Единственото, което мога да кажа е, че Шенген и еврозоната са две коренно различни неща. Въпроса за Шенген е свързан по-скоро с незаконната имиграция, притока на мигранти от турската граница. В Нидерландия това ни обезпокоява силно. За министър-председателя на моята страна е много важно проблемът с незаконните мигранти да бъде разрешен. Но както казах, това няма нищо общо с еврозоната, където става дума за далеч по-технически аспекти, за Централната банка... Следим усилията на България и сме впечатлени.

Впечатлени сте?

Да, много впечателени.

Хърватия се присъедини в ЕС доста по-късно от нас, 5 години по-късно, ако не лъжа. Но пък приеха еврото преди нас и ще влязат в Шенген отново преди нас. Какво според вас прави Хърватия, което ние не правим?

Това е политическа оценка. Критериите за конвертиране са много технократски. За влизането в Шенген се вземат и много финансови условия, които Хърватия е изпълнила преди вас. Но ви уверявам, че и вие сте почти вътре.