Общество

Проверки показаха отклонения в 13 млечни продукта на пазара

От Euronews България Euronews България

Българската агенция по безопасност на храните е открила отклонения в 13 проби от млечни продукти от търговска мрежа.

Агенцията извършва проверки, за да установи дали има вложени немлечни мазнини и да се определи количеството сухо вещество.

В 13 от пробите са отчетени отклонения. В една проба е констатирано влагане на немлечна мазнина.

Останалите проби не съответстват на нормативната уредба по физикохимични показатели. Съставени са 6 акта, проверките продължават.