Е-кономика

Юрист: Има четворно увеличение на субсидиите от общините към публичните предприятия | Е-кономика 25.11

От Красимир Чешмеджиев Красимир Чешмеджиев Редактор
Global_And
Димитър Вучев Димитър Вучев Журналист

" Публичните предприятия било то държавни или общински разпределят нашите данъци." - това коментира юристът Даниил Паликаров.

 

Според госта субсидиите, които общините са дали за публичните предприятия са нараснали четири пъти за последните десет години.

 

"Нараснали са от 53 до 204 милиона годишна за последното десетилетие. Това са нашите пари и всичко това повдига въпроси относно ефективността на управлението на тези предприятия. Ако вземем един частен субект, той не би трябвало да има нужда от субсидии или поне не в такива размери. "

 

Според Паликаров, някои държави от региона са листнали на борсата своите публични предприятия, което е довело до по-голяма прозрачност и по-голямо доверие към съответните институции. 

 

"Такъв тип предприятия обикновено се създават за да задоволят конкретни обществени потребности в съответната община и държава. Като водо и електрическо снабдяване. " 

 

Паликаров нарича логичен факта, че частните оператори са обикновено по-ефективни от публични предприятия, които са под контрола на държавата. Въпреки това, според законите в България и насоките на ОИСР, държавата не трябва да участва активно в управлението на публичните предприятия, а да изпълнява една по-скоро насочваща роля. 

 

"Мениджмънта на тези дружества трябва да бъде изцяло професионален. Има много призиви за по-голяма роля на държавата и общината, но това се дължи на неразбирането на хората относно как функционира пазарната икономика. Но решението не е да се създават нови публични предприятия с повече несвойствени за тях дейности .

 

Гостът коментира и как може да се осъществява контрол върху дейността на публичните предприятия. 

 

Целия разговор вижте във видеото.