Общество

Удължават помощта за бежанците от Украйна

От Euronews България Euronews България

Министерски съвет на Република България взе решение за удължаване на помощта на гражданите от Украйна. Помощта ще продължи чрез настаняването им в държавни бази.

Заяви след извънредното правителствено заседание вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Предвидили сме необходимите места и възможности за това. Ще се даде 15-дневен срок до средата на месеца, хората, които се намират и са настанени в хотели, да бъдат преместени в подходящи бази, държавни. Като причината за това решение се крие както в обстоятелството, че това се това се установи, че е практика в Европейския съюз. Само България и още две държави това са Кипър и Ирландия, дават такава закрила за неограничен период от време", каза още Демерджиев. 

"Искаме да сме сигурни, че при зимните условия те ще бъдат настанени в подходящи места", допълни той.

Министърът на туризма Илин Димитров отчете, че от началото на годината досега за бежанците са изразходвани 523 мн. лв. 200 млн. от тях са от държавния бюджет, а останалите са от преструктуриране на европейски програми.