Общество

Как държавата "пази" младите с тетрадка, несесер и химикалка за 180 лева

От Кристиян Юлзари Кристиян Юлзари Редактор
Mms2 Министерство на младежта и спорта

Или на кого и как държавата плати хиляди левове за превенция на зависимостите сред младите хора


Министерство одобрява финансиране на дейности, които са доказано завишени и необосновани според самото... министерство.

Колкото и абсурдно да звучи, именно това се е случило с Министерството на младежта и спорта и неговата Национална програма за изпълнение на младежки дейности. За нея Euronews Bulgaria разказа през юли в свое разследване. То установи, че с общ бюджет от 6,5 млн. лева са финансирани дейности на множество взаимосвързани и току-що създадени неправителствени организации (НПО).

Малко след публикуването на разкритията екипът ни получи достъп до протоколите на комисията, извършила подбора на тези НПО-та за държавно финансиране. Основното заключение от тях потвърждава информацията на Euronews Bulgaria – макар да намира много от предложените разходи на тези организации за „завишени“, „несъотнесени със средните пазарни цени“, „необосновани“ или „нецелесъобразни“, назначената комисия одобрява техните проекти за финансиране.

 

Mms2 Министерство на младежта и спорта

Такъв е случаят например с Българско сдружение за личностна алтернатива на продуцента Никола Тупарев.

“Сумите за някои от разходите са завишени, посочени са разходи, които са неоснователни и ненужно високи, например: награда за участници на стойност 180 лева, а в описанието е написано: “комплект ученически пособия - несесер, химикалки, моливи, тетрадки”, се казва в становището на комисията на спортното министерство. Наред с тези констатации, държавата финансира проекта на Тупарев със
144 440 лева.

В протокола е написано, че разходите за комплектите подлежат на корекция, но така и не става ясно дали в крайна сметка бюджетът на проекта е бил коригиран и с колко. Телефонът на Никола Тупарев се оказа изключен и той не успя да бъде потърсен за коментар.

За корекции на бюджета се говори и при проекта на Сдружение “Чисто Черно море”. Зад него стои кулинарният водещ Ути Бъчваров. Той на свой ред е пряко свързан чрез фирма „Сънрайс партнерс“ с Никола Тупарев.

“Част от разходите по проекта не са обосновани с аргументи относно необходимостта им или са завишени, заради което бюджетът се редуцира”, пише в протокола на комисията. В резултат отпуснатото финансиране за дейностите на Бъчваров е 436 270 лева при максимално допустими 500 хиляди. Тук също не става ясно с колко точно е намален бюджета спрямо първоначално подадения.

Бъчваров не пожела да се възползва от правото си на отговор, като отклони поканата ни за интервю.

 

Съдбата на проекта, подаден от Сдружение “Младежка радост” е сходна.

За него оценяващата комисия констатира, че “повече от половината разходи съответстват на реалните пазарни цени, като прави впечатление, че има завишение в част от заложените разходи”. В резултат от това становище организацията получава финансиране в размер на 490 953 лева, което е само няколко хиляди лева под максимално допустимото за програмата.

Опитът на екипа ни да се свърже с организацията за разяснения и коментар не беше успешен, тъй като в публичното пространство няма никъде форма за контакт с неин представител.

Впоследствие служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева обяви, че от “Младежка радост” доброволно са се отказали от изпълнението на дейностите по програмата и са върнали получените средства. Тя разкри, че организацията е била заложила в бюджета си разходи за наем на зала в размер на 6800 лева на ден - в пъти над пазарните цени.

Макар че към днешна дата средствата по този проект са върнати в хазната, остава въпросът защо Министерството на младежта и спорта е дало пари за проект, в който същото това ведомство открива изкуствено завишени разходи.

 

Интересна е и ситуацията със Сдружение “Национален център за психологическа подкрепа и ментално здраве”, зад което стои главната редакторка на списание "Космополитън" Десислава Стаменова-Гърдева.

“Средствата, предвидени за участие на коуч (обучител - бел.а.) са в размер на една пета от общото искано финансиране по проекта. Разходът не е целесъобразен и е необоснован”, пише в протокола на комисията.

Самата организация според Търговския регистър е създадена през май 2022 година, но е декларирала през министерството над 10 годишен опит в изпълнението на проекти. Въпреки всички тези констатации комисията се съгласява да финансира дейностите на сдружението с 357 510 лева.

Пред Euronews Bulgaria Гърдева коментира: “Аз кандидатствам с моя професионален опит. Никъде не съм казала, че организацията има такъв опит.” Тя не вижда проблем в подадените от нея документация и бюджет при положение, че по време на оценката на проекта комисията на спортното министерство нито дисквалифицира организацията, нито прави редукция на бюджета.

Гърдева уточни още, че заради забавяне организацията й в крайна сметка не е подписала договор за изпълнение на проект и съответно не е получила одобрените средства по НПИМД. Тази информация беше потвърдена и от Министерството на младежта и спорта.

 

Кой разпределя парите по програмата?

Масовата практика, включително и на европейско ниво, е при процедури за разпределяне на обществени средства към частни изпълнители подборът на бенефициенти да се възлага на независими външни оценители.

Документацията към програмата показва, че провеждането на конкурса и разпределянето на средствата са били поверени на служители на спортното министерство, което по това време е оглавявано от Радостин Василев. Самият той по-късно обяви тази практика за погрешна. „Не е редно 4-5 служители в министерството да одобряват 50 проекта за 5 милиона лева“, каза Василев и обеща да представи решение на този въпрос, ако отново участва в следващото правителство.

Решение отдавна има. Наредба №5 от 11.08.2016 г., която определя реда и условията за разпределянето на средствата за младежки дейности у нас, регламентира правото на министъра на младежта и спорта да назначи по своя преценка независими експерти в комисията за оценка и подбор на проектите по НПИМД. Пак министърът има последната дума при утвърждаването на протокола и размера на финансовото подпомагане за всяка от одобрените организации. Той може и да спре финансиране за проект, за което се мотивира писмено.

Докато още е бил на поста си обаче, Василев е определил със заповед именно служители на ММС за членове на оценяващата комисия.

Всъщност това е практика, която върви още от 2017 година, когато е създадена програмата.

 

Radostin Vasilev Fb Радостин Василев, бивш министър на младежта и спорта, снимка: личен профил, facebook

Euronews Bulgaria потърси за коментар Радостин Василев, който обясни, че е взел това решение по препоръка на тогавашния зам.-министър на младежта и спорта Диана Иванова. Тя се аргументирала, че “не е подходящо да се наемат външни експерти поради риск от субективизъм в оценяването”.

“След като до мен е достигнал протокол, който е гласуван от цялата комисия и е минал през зам.-министър, аз не мога да знам по всеки проект дали има завишени стойности или няма. Те (проектите - бел.а) са ми дадени на мен като проекти, които трябва да бъдат финансирани”, обясни той, прекъсвайки преждевременно телефонното обаждане.

Lecheva Весела Лечева, настоящ министър на младежта и спорта, снимка: БГНЕС

Темата предизвика политически нападки между сегашния служебен министър на спорта Весела Лечева и нейния предшественик Радостин Василев. В интервю за БНТ Лечева разказа, че е възложила проверка на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта след съмнения за корупция. “Близомилион и 400 хил. лева ще бъдат върнати”, обяви тя, посочвайки казуси като този с току-що създадените неправителствени организации, за които Euronews Bulgaria първи разказа. По-късно тя обяви, че дори има основание да бъде сезирана прокуратурата. И отчете, че в резултат от проверките по тази и други спорни програми близо 3 млн. лева били възстановени обратно в бюджета на министерството.

„Бих искал да улесня Весела Лечева, като призовавам госпожата да публикува публично „спорните“ според нея договори, подписани от мен. Просто няма такива договори и лъжите й ще лъснат“, отговори й Радостин Василев чрез фейсбук.