Euronews Сега

ЕП с призив да се прекрати дискриминацията, България и Румъния да бъдат приети в Шенген

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Европейският парламент призова Съвета на ЕС да гласува до края на годината решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. Резолюцията бе подкрепена с огромно мнозинство - 547 гласа "ЗА", 49 бяха против, а 43-ма законодатели са се въздържали.

В приетата резолюция евродепутатите заявяват, че Съветът трябва да вземе решение за присъединяването на България и Румъния към Шенген до края на 2022 г.. Това ще гарантира премахването на проверките на лица по всички вътрешни граници за двете страни в началото на следващата година. Членовете на ЕП критикуват факта, че Съветът не е взел решение за приемането на България и Румъния, въпреки че двете държави отдавна са изпълнили необходимите условия.

Още на 8 юли 2011 г. Съветът на ЕС потвърди, че са изпълнени необходимите условия за защитата на данните, охрана на въздушните, сухопътните и морските граници, полицейското сътрудничество, Шенгенската информационна система, визите.

Запазването на контрола по вътрешните граници е дискриминационно и оказва сериозно влияние върху живота на пътуващите работници и гражданите, твърдят евродепутатите. Като възпрепятстват вноса, износа и свободното движение на стоки от товарните пристанища, те вредят и на единния пазар на ЕС.

Евродепутатите приветстват това, че Румъния и България поканиха тази година проверяващи от ЕС да се уверят отново в състоянието на границите.

 

 

Проверките, свързани с Шенген, са поверителни. Но когато става дума за Румъния и България, а и за Хърватия, Европейската комисия активно подкрепя завършването на Шенгенското пространство. Румъния, България и Хърватия са изпълнили условията за присъединяване. Затова е крайно време Съветът на Европейския съюз да предприеме необходимите стъпки за пълното присъединяване на тези страни към Шенгенското пространство.

Анита Хипер, говорител на ЕК

Понастоящем всички държави-членки на ЕС, с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, са част от Шенгенското пространство, което включва и държави извън ЕС - Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Днешната резолюция е заключението на пленарния дебат от 5 октомври тази година.

Присъединяването на нови държави към Шенген изисква единодушно решение на Съвета на ЕС. Чешкото председателство на Съвета посочи, че възнамерява да проведе обсъждания по този въпрос преди края на 2022 г. 

Вижте и обобщението на специалния пратеник на Euronews Bulgaria в Страсбург Ирина Иванова: