Euronews Уикенд

Цената на газа в Европа падна с 24% за един месец

От Елеонора Христозова Елеонора Христозова Журналист

Лондонската фондова борса отчете значителен спад в цената на газа. За последния месец тя е паднала с 24 на сто до под две хиляди долара за хиляда кубични метра газ. Другата положителна новина е, че газовите хранилища в Европа са запълнени на 88%.

Цената на газа в Европа през септември се понижи с 24% спрямо края на август до около 1884 долара за 1000 кубически метра.

Това сочат данните на Лондонската фондова борса ICE за октомврийските и ноемврийските фючърси.

Един от основните фактори за спада беше запълването на запасите от газ в европейските хранилища до максимума. Ако на 31 август фючърсите на газ приключиха търговията до 2 500 долара за 1000 кубически метра, на 30 септември търговията затвори с 25 на сто по-ниско, отколкото в края на лятото. Ако се вземе предвид плащането в евро на MWh, тогава намалението е 20%.

Според Gas Infrastructure Europe към края на септември съоръженията за природен газ в Европа са запълнени на 88%. Това е с 2 процентни пункта повече от средното за тази дата от последните пет години. Сега те съдържат 95 милиарда кубически метра газ. Максималният капацитет на европейските газови хранилища е близо 108 милиарда кубически метра. Максималното запълване на подземните хранилища за газ стана възможно чрез увеличаване на доставките от алтернативни на Русия доставчици и намаляване на потреблението на газ в промишлеността.

Също през септември средният дял на вятърното производство в електроенергия в ЕС се е увеличил значително - до около 13,5% спрямо 10% през август. Нарастването му води до по-малко използване на газ за битови нужди и в промишлеността, което от своя страна увеличава натрупването на запаси.