Европа

Програмата на Мелони: Повече Италия в Европа, повече Европа в света

От Николай Облаков Николай Облаков Редактор
Giorgia Meloni Ap2 Силвио Берлускони, Джорджа Мелони и Матео Салвини. Снимка: AP

Десният блок на Джорджа Мелони ще има мнозинство и двете камари на парламента. Какво всъщност се казва в програмата на дясната коалиция? От непоклатима подкрепа за НАТО, през преразглеждане на някои договорености с Европейския съюз, твърда ръка срещу нелегалната миграция, демографска политика и разчитане на собствени енергийни източници. Най-важните точки от програмата подписана от „Италиански братя“, „Лига“, „Форца Италия“ и „Ние, умерените“ можете да прочетете тук:

 

Италия, изцяло част от Европа, на Атлантическия съюз и на Запада. Повече Италия в Европа, повече Европа в света

Външна политика, насочена към защита на националните интереси и защита на родината

- Спазване на ангажиментите, поети в рамките на Атлантическия съюз, включително по отношение на адаптирането на бюджета за отбрана, подкрепата за Украйна в лицето на нахлуването в Руската федерация и подкрепа за всяка дипломатическа инициатива с цел разрешаване на конфликта

- Пълно присъединяване към процеса на европейска интеграция с перспективата за по-политически и по-малко бюрократичен Европейски съюз.

- Насърчаване на процеса на определяне на седалища на международни органи на италианска територия

- Защита и популяризиране на класическите и християнските исторически и културни корени и идентичност на Европа

 

Стратегическа инфраструктура и ефективно използване на европейските ресурси

- Споразумение с Европейската комисия, както е предвидено в европейските регламенти, за преразглеждане на националния план за възстановяване и устойчивост в съответствие с променените условия, нужди и приоритети

- За преразглеждането на европейските фондове във връзка с увеличаването на разходи за енергия и суровини.

- Защита на стратегическата национална инфраструктура

 

Институционални реформи, Правосъдие и публична администрация според Конституцията

- Пряк избор на президента на републиката

- Укрепване на ролята на местните власти

- Реформа на гражданския и наказателния процес: справедлив процес и разумна продължителност, рационализиране на процедурите, спиране на медийните процеси и правото на добра репутация

- Реформа на наказателното право: рационализиране на наказанията и гарантиране на тяхната ефективност, реформа на икономическото наказателно право, рационализиране на интервенциите в областта на предписания и наказателни санкции

Giorgia Meloni Ap Джорджа Мелони, AP

За справедливо данъчно облагане

- Намаляване на данъчната тежест за семействата, предприятията и самостоятелно заетите лица

- Премахване на микроданъците, които налагат прекомерна управленска тежест върху държавата

- Фискални политики, основани на принципа "колкото повече наемаш, толкова по-малко плащаш".

- Разширяване на обхвата на плоския данък за притежателите на ДДС до 100 000 евро оборот, плосък данък на увеличените приходи в сравнение с предходните години, с перспективата за допълнително разширяване на обхвата на семействата и предприятията

- Опростяване на задълженията и рационализиране на сложната данъчна система

 

Подкрепа за семейството и раждането

- Изравняване на публичните разходи за деца и семейства със средните за Европа

- План за подкрепа на раждаемостта, включително безплатни детски ясли, фирмени детски ясли и дневни центрове

- Намаляване на ставката на ДДС за продукти и услуги за деца

- Увеличаване на универсалната и еднократната надбавка

- Политики за съвместяване на професионалния и семейния живот за майки и бащи

- Защита на работните места за млади майки

- Улеснения за достъп до ипотечни кредити за закупуване на първо жилище за млади двойки

 

Сигурност и борба с нелегалната имиграция

- Адаптиране на персонала и оборудването на полицията и пожарната

противопожарна охрана, активно сътрудничество на последната с местната полиция и въоръжените сили за да се осигури  контрол на територията

- Осъществяване на сигурността в градовете: укрепване на операция "Безопасност" - безопасни улици, квартални полицай и видеонаблюдение

- Борба с явлението "детски банди" и дребната престъпност

- Преустройство на квартали, сгради, гари, улици и паркове, които са в състояние на деградация и на широко разпространена незаконност.

- Борба с всички форми на антисемитизъм и ислямски фундаментализъм

- Борба с търговията с наркотици и разпространението им с всички средства, включително чрез превантивни и информационни кампании

- Борба с незаконната имиграция и организирано управление на законните потоци от имиграция

- Насърчаване на социалното и трудовото включване на законните имигранти

- Защита на националните и европейските граници, както изисква ЕС с новия пакт. за миграцията и убежището, с граничен контрол и спиране на разтоварването и трафика на хора.

- Създаване на горещи точки в неевропейски територии, управлявани от ЕС, с цел оценяване на молбите за убежище.

 

Защита на здравето

- Развитие на близкото здравеопазване и териториалната медицина, укрепване на на прогностичната медицина и увеличаване на броя на лекарите и здравните работници

- Актуализиране на плановете за пандемии и извънредни ситуации и преразглеждане на Националния здравен план

- Разширяване на обхвата на медицинските услуги, освободени от съпътстващи плащания

- Противодействие на пандемията Covid-19 чрез насърчаване на

добродетелно поведение и структурни промени - като контролирана механична вентилация и транспорт - без да се ограничават личните свободи

 

Защита на труда, предприятията и икономиката

- Защита на покупателната способност на семействата, работниците и пенсионерите в условията на икономическа криза и високи нива на инфлация

- Действия по отношение на ДДС за намаляване на цените на основни стоки и

разширяване на обхвата на стоките с намален ДДС.

- Намаляване на ДДС върху енергийните продукти

- По-голяма защита на самостоятелно заетите лица и свободните професии, защита на микро, малки и средни предприятия, борба с нелоялната конкуренция.

- Улесняване на достъпа до кредити за домакинствата и предприятията

- Политики за подкрепа на предприятия с интензивно използване на пазара на труда

 

Енергията – от собствени източници

- Устойчив енергиен преход

- Диверсификация на енергийните доставки и прилагане на план

за енергийна независимост

- Пълноценно използване на националните ресурси, включително чрез реактивиране и нови изграждане на кладенци за природен газ с оглед на устойчивото използване на източниците

- Насърчаване на енергийната ефективност

- Подкрепа за политиките за ограничаване на цените на европейско равнище

- Използване на производството на енергия чрез създаване на съвременни инсталации електроцентрали без вето и предразсъдъци, като се вземе предвид и използването на чиста и безопасна ядрена енергия.

- Увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници

 

В програмата са включени и планове за повишаване на минималните, социалните и инвалидните пенсии, както и сравнително стандартни и общи мерки в областта на образованието, културата, туризма, спорта и опазването на околната среда.

Най-четени