Euronews Сега

Иск срещу ЕС: Сдружения на съдии против отпускането на средства за Полша

От Елеонора Христозова Елеонора Христозова Журналист

Четири правни сдружения са против одобрението на полския план за възстановяване от ковид пандемията. Те осъждат решението да се одобри плана, защото върховенството на правото в Полша продължава да бъде проблем. Комисията заяви, че поддържа своето споразумение със страната.

 

Четири европейски съдийски организации атакуваха в съда в Люксембург решението на Съвета на Европейския съюз да предостави достъп на Полша до средствата по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност 35 милиарда евро.


Те подадоха жалба за това, че Съветът е одобрил достъпа на Полша до тези средства, въпреки че Варшава продължава да не спазва принципа на върховенството на закона.


Парите бяха блокирани след няколко решения на Съда на Европейския съюз, в които той видя сериозен риск за независимостта на полските съдии.


Четирите организации посочват, че Полша подкопава независимостта на съдиите и отказва да изпълни решение на Съда в Люксембург, с което се изисква да се премахне системата на дисциплинарните съдилища.

 

Цялата европейска съдебна система е застрашена, защото се основава на взаимното доверие. Как можем да бъдем сигурни, че решенията на полските съдии относно попечителството над деца при смесени двойки, както и европейските заповеди за арест, могат да бъдат взети независимо, ако днес в Полша не е гарантирана независимост.

Алберт Алемано, професор по право на ЕС "Жан Моне"

Групите са подали жалба до Общия съд на Европейския съюз за отмяна на решението. Те твърдят, че позитивната реакция на Полша спрямо Украйна е причината парите да бъдат отпуснати.

 

В продължение на повече от година, Комисия не одобри полския план за възстановяване заради липсата на независимост на съдебната система и нежеланието на полското правителство да изпълнява съдебни решения. Но изведнъж, заради ситуацията в Украйна и отворената политика на Полша по отношение на бежанците, страната спечели точки в очите на европейските правителства и те одобриха плана за възстановяване.

Алберт Алемано, професор по право на ЕС "Жан Моне"

Все още обаче не са отпуснати никакви средства на Полша, тъй като не са спазени сроковете. Европейската комисия заяви, че е запозната със съдебното производство, но поддържа споразумението си с Варшава.