Икономика

КЕВР: Цената на природния газ се увеличава с 2%

От Euronews България Euronews България
KEVR

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ след анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 март тази година. Информацията е от пресслужбата на регулатора.

Цената за м. април ще бъде 58,84 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС - с около 2 % по-висока от цената на природния газ през м. март, която беше в размер на 57,59 лв./MWh. 

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,07 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от КЕВР.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. април - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, уверяват от регулатора.