Икономика

Несправедливото разпределение на богатството в Европа

От Euronews България Euronews България
Europe Economy AP Снимка: АП, архив

Експертите смятат, че данъчните системи и равнището на собственост на жилища играят важна роля за различията в богатството на богатите и бедните. Преглед на Евронюз.

Неравенството в богатството е много силно изразено в целия свят и Европа не прави изключение: най-богатите 10% на континента притежават зашеметяващите 67% от богатството, докато долната половина от възрастните хора притежава само 1,2% от него.

Степента на неравномерно разпределение на богатството също се различава значително в отделните държави, както показва Докладът за глобалното богатство за 2023 г. на Credit Suisse и UBS.

Нетната стойност на имуществото или "богатството" се определя като стойността на финансовите активи плюс реалните активи (основно жилища), които домакинствата притежават, минус техните дългове.

Неравномерното разпределение на богатството се измерва с коефициента на Джини и дела на най-високите перцентили: колкото по-висок е коефициентът на Джини, толкова по-голямо е неравенството в богатството, а нула означава пълно равенство.

Сред изследваните 36 европейски държави неравенството в богатството през 2022 г. варира от 50,8 в Словакия до 87,4 в Швеция.

 

Gini Index Източник: Global Wealth Databook 2023

С изключение на Исландия, неравенството в богатството е доста високо в скандинавските страни. Финландия, Дания, Норвегия и Швеция са в горната половина на таблицата, като Швеция е начело на списъка.

Най-висока оценка на неравенството в благосъстоянието (77,2) сред "четирите големи" икономически сили в ЕС има Германия, следвана от Франция (70,3), Испания (68,3) и Италия (67,8). Обединеното кралство, бивш член на ЕС, което все още се счита за една от "големите четири" в рамките на европейския континент, има резултат от 70,2 точки.

 

Gini Източник: Global Wealth Databook 2023

С най-малко имуществено неравенство се отличават Белгия (59,6), Малта (60,9) и Словения (64,4), следвани от Словакия.


Огромни разлики сред най-богатите

В 21 европейски държави, за които има налични данни, съществуват значителни разлики в богатството сред най-големите персентили, включително най-богатия децил, най-богатите 5 % и най-богатия 1 %.

Ако разгледаме най-богатия децил през 2022 г., най-голямо неравенство в богатството има в Швеция, където най-големите 10% притежават 74,4% от богатството. Най-ниската стойност на неравенството е отчетена в Белгия - 43,5 %.

Всъщност най-богатият децил притежаваше над половината от богатството във всяка държава с изключение на Белгия.

 

Percentiles Източник: Global Wealth Databook 2023

Сред "голямата четворка" на ЕС най-голямо е неравенството в богатството в Германия, където най-богатите 10% притежават 63% от богатството, следвана от Франция (54,9%), Испания (53,8%) и Италия (53,5%). В Обединеното кралство този показател е по-нисък от този в четирите държави - 53,3 %.

Като изключим Германия, най-богатият децил в четирите икономически сили на Европа има сравнително по-ниски стойности на неравенството сред 21 държави.


Швеция се издига, а Белгия се противопоставя на тенденцията

Класацията остава до голяма степен непроменена, когато се сравнява делът на най-богатите 5% с този на най-богатите 10%. Швеция запазва челната си позиция, като най-богатите 5 % притежават 60,3 % от богатството, докато Белгия има най-ниското неравенство в богатството, като най-богатите 5 % притежават 30,8 % от богатството.

При разглеждане на дела на най-големия 1 % от богатството най-висока стойност има Турция - 39,5 %, следвана от Чехия (37,8 %), Швеция (35,8 %) и Германия (30,0 %).

Делът на най-богатия 1% в Белгия е далеч по-нисък от средния, като най-богатият 1% притежава само 13,5% от богатството там. Следващият най-нисък показател е 19 % в Португалия.

 

Защо Швеция е на първо място по неравенство в богатството?

Може би е изненадващо, че скандинавските страни като цяло са с толкова високи резултати по отношение на неравенството в богатството, особено след като изглежда, че те се представят много добре по други показатели, като благосъстояние, разполагаем доход и демократични ценности.

Според д-р Лиза Пелинг, ръководител на базирания в Стокхолм мозъчен тръст Arena Idé, данъчната система е най-съществената причина, поради която Швеция е в разрез с правилата в тази област.

"През последните десетилетия ние премахнахме редица данъци върху богатството", казва тя пред Euronews Business. "В Швеция в момента няма данък върху богатството. Няма и данък върху наследството, даренията и собствеността."

Тя заяви, че успешните международни шведски компании, които са се възползвали от инвестиции, направени с парите на данъкоплатците, не връщат тези средства.

"Ние също така имаме много ниски данъци върху компаниите. Това означава, че има много възможности за богатите хора да станат още по-богати", добави Пелинг.

 

Система за социално подпомагане: Хората се чувстват в безопасност

Пелинг подчертава, че Швеция все още е една от най-равнопоставените страни в света в други аспекти, особено що се отнася до доходите.

"Това се дължи най-вече на факта, че имаме добре развита система за социално подпомагане, в която хората се чувстват сигурни по отношение на обществената система за здравеопазване и се чувстват сравнително спокойни за пенсиите си, за осигуровките си, когато става въпрос за отпуск по болест и безработица", каза тя. По този начин хората имат по-малко стимули да отделят пари за тези неща.

В сравнение с други скандинавски страни с ефективни системи за социална защита, Пелинг отбеляза, че основната разлика е в данъчната система.

Във Финландия училищата са държавна собственост и се управляват от държавата, докато в Швеция една трета от учениците от горния курс на средното образование посещават частни училища. Тези училища, които в голяма степен са с цел печалба, получават пълно държавно финансиране без ограничения върху маржовете на печалба, каза тя.

Същото се отнася и за системата на здравеопазването. "Първичната медицинска помощ е до голяма степен приватизирана и е много печеливша. Приватизираните компании за социални грижи, финансирани от данъци, правят собствениците си много богати", казва Пелинг.

 

Фактори за неравенството в богатството в Европа

Според Естер Шандор и д-р Карлос Вакас-Сориано, ръководители на изследванията в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), един от най-важните фактори за неравенството в богатството е съставът на активите.

Нивото на собственост на жилища в отделните държави е един от основните фактори, които допринасят за разликите в разпределението на богатството.

"Страните с по-високи нива на собственост върху жилища са склонни да имат по-ниски нива на неравенство в богатството, докато страните, в които достъпът до други финансови активи е по-разпространен, са склонни да имат по-високо неравенство в богатството", казват изследователите пред Euronews Business.

Шандор и Вакас-Сориано също така заявиха, че доброволните пенсии и животозастраховането играят важна роля за неравенството в богатството.

"В страните от Западна Европа хората по-често са в състояние да спестяват за своето пенсиониране, както защото имат по-високи доходи, така и защото имат по-добър достъп до доброволни инструменти за доходи след пенсиониране, отколкото гражданите на Източна и Южна Европа", казаха те.

 

Германия: Малко собственици на жилища, без данък върху богатството

По повод на факта, че Германия, страна с добри икономически резултати, е получила високи резултати по отношение на неравенството в богатството, Шандор и Вакас-Сориано подчертават, че там няма данък върху богатството.

"В Германия има висок дял на наемателите, но те имат много ниски нива на усилия (разходите за жилище, разделени на доходите) в сравнение с други западноевропейски държави поради силно регулираните пазари на наеми и сравнително по-голямото предлагане на жилища", казаха те.

През 2022 г. Германия е имала най-ниските дялове на собствеността на жилища, където само 46,5% от населението е живяло в домакинство, притежаващо свое жилище, по данни на Евростат. Средната стойност за ЕС е била 69,1%. Този дял е бил по-нисък от средния за ЕС и в Швеция (64,2%) и Турция (57,5%).

 

Подобрило ли се е неравенството в богатството някъде?

Сред големите европейски държави, а именно "голямата четворка" на ЕС и Обединеното кралство, неравенството в богатството, отразено чрез коефициента на Джини, всъщност е намаляло в Германия (-4,3) между 2000 и 2022 г.

Въпреки това през 2022 г. тя все още е с най-висок резултат за неравенство в богатството от петте държави.

В Обединеното кралство също се наблюдава спад на неравенството през същия период, макар и не толкова значителен (-0,4).

В същото време в Италия е регистрирано най-голямо увеличение - 7,4 пункта, докато в Испания то е нараснало с 2,8 пункта, а във Франция - с 0,6 пункта.

В периода 2000-2022 г. във Франция се наблюдава най-значителното подобрение на дела на богатството на най-големия 1% сред тези пет държави, като той намалява с 4,3 пункта. Испания и Обединеното кралство също отбелязват намаление, съответно с 1,7 и 1,4 пункта.

В Германия и Италия делът на най-богатия 1% от населението се е увеличил с около 1 пункт.

Данните сочат, че през последните две десетилетия не е настъпило съществено подобрение в неравномерното разпределение на богатството в големите европейски държави.