Икономика

Защо проектите за чиста енергия са трудно изпълними?

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Село в северна Германия се облагодетелства в максимална степен от вятъра и слънцето. Вятърни паркове осигуряват продажба на електроенергия, която носи сигурни доходи на населението на Шпракебюл. Местните са се включили в кооператив, основан от Кристиан Андресен, чиято компания е изградила тук големите турбини, преобразуващи енергията от вятъра в електрическа. А той духа често в този район близо до Северно море.

Проектите за възобновяема енергия са видими в пейзажа. За мен е много важно местните жители да се идентифицират с тези заводи. Те работят най-добре, когато хората участват в тях. В нашия случай имаме общински вятърни паркове. Гражданите могат пряко да участват в дейностите. Така те се превръщат в предприемачи и могат да се възползват от печалбите, които генерираме.

Кристиан Андресен – управляващ директор на „Солар-Енерджи Андресен“

Високите лихви и инфлацията възпират инвестициите във възобновяеми енергийни източници, които са нужни за предотвратяване на последиците от изменението на климата.

За Астрид Нисен, която има малка ферма със 150 крави, парите от производството на електроенергия са солиден буфер в трудни времена.

За нас това е много важно, защото ни дава известна свобода. Доходите от селско стопанство са непостоянни, колебаят се от година на година. Понякога цената на млякото е добра, понякога много ниска. А доходът от възобновяемата енергия е постоянен, нещо, на което можем да разчитаме и да използваме.

Астрид Нисен – млекопроизводител

Жителите на Шпракебюл са инвестирали 20% лични средства в изграждането на първия вятърен парк, а банките са отпусналите останалите 80%. Първо са се включили 32-ма души, а сега вече са над 150.

По-голямата част от разходите за възобновяеми източници е в началото – за закупуването на вятърни турбини или соларни панели, а впоследствие разходите за експлоатация и поддръжка са незначителни – вятърът духа и слънцето грее безплатно.

Пречките пред проектите за чиста енергия са високите разходи заеми, които оскъпяват финансирането, високите цени на произведената енергия и нарушените вериги на доставки на вятърни турбини и перки.