Политика

Депутатите решават дали да освободят КЕВР от задължението да определя цената на балансиращата енергия

От Euronews България Euronews България
Partien Dom Parlament BGNES

Депутатите решават окончателно дали КЕВР да се освободи от задължението да определя цената на балансиращата енергия. Това ще се случи с промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия, предвиден за гласуване в програмата на НС. 

Решението вече мина на второ четене от ресорната комисия по енергетика, като подкрепа обяви и председателят на КЕВР.

Народните представители ще гледат на второ четене и промените в Кодекса на труда, с които се определя мястото на работа от разстояние. Измененията, които МС предлага, касаят изричното уговаряне и вписване в трудовия договор на конкретното място, от което ще се извършва работата от разстояние.

Освен тези два законопроекта депутатите ще гледат на второ четене промените в Закона за висшето образование, тези в Закона за професионалното образование и обучение, както и изменения в Закона за насърчаване на заетостта. 

В програмата на парламента присъстват и годишни отчети за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 г., Комисията за защита на личните данни за 2022 г. и доклад за дейността на КЕВР през 2022г.