Култура

Осъзнаване на нацията: Как еволюира българската национална гордост?

От Николай Лефеджиев Николай Лефеджиев Водещ

Само преди няколко дни бе премиерата на книгата „Енергията на българския дух“. В нея авторът, член кореспондент Иван Гранитски в продължение на повече от три десетилетия изследва и размишлява за влиянието, което оказват нашите будители върху националното осъзнаване – от Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, до съвременни български писатели като Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев и много други.

Повече за книгата вижте във видеото.