Европа

ЕС съди Великобритания заради нарушение на споразумението за Северна Ирландия

От Euronews България Euronews България

Европейският съюз предприе правни действия срещу Великобритания, с които изразява позицията си, че Лондон е нарушил търговското споразумение, постигнато след Брекзит и уреждащо доставките на стоки за Северна Ирландия.

Европейската комисия стартира 4 нови правни процедури срещу Обединеното кралство за неспазване на важни части от Протокола за Северна Ирландия. Въпреки многократните призиви на Европейския парламент, 27-те страни-членки на ЕС и Европейската комисия, британското правителство не е отстранило нарушенията, а няма изгледи скоро и да го направи.

Въпросът е, че имаме международен договор, подписан и ратифициран от двете страни. Такъв законопроект не трябва да се разглежда в британския парламент. Беше договорено, че заедно ще изпълняваме този протокол. Затова считаме простия факт на внасяне на законопроекта в парламента за едностранна промяна на разпоредбите на протокола. Това е нарушение. 

Ерик Мамер, говорител на ЕК 

Повече от година Европейската комисия се въздържаше от стартиране на процедури за нарушение, за да даде пространство за намиране на съвместни решения с Лондон. Но нежеланието на Обединеното кралство да участва в смислени дискусии и внасянето на законопроекта за протокола в британскияпарламент наложиха предприемането на по-драстични мерки.

Обединеното кралство разполага с два месеца, за да даде отговор, след което Комисията възнамерява да предприеме допълнителни действия. Като отнасяне на казуса до Съда на ЕС, който може да наложи глоби на Лондон.

Спазването на разпоредбите на протокола е от съществено значение, за да може Северна Ирландия да продължи да се ползва с привилегирован достъп до единния пазар на ЕС.