Европа

Ще се откаже ли скоро Северна Македония от въглищата?

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Обикновено Северна Македония е целуната от слънцето, следователно трябва да е лесно да зареже мръсните въглища. Но в момента се случва точно обратното поради енергийната криза:

Стари въглищни електроцентрали изхвърлят огромни количества токсични вещества във въздуха. Ще осъществи ли Северна Македония своя енергиен преход? Има ли още надежда?

Намирам се в една мина, за да разбера, за Euronews.

Битоля произвежда 70% от електроенергията в Северна Македония. Страната е основен замърсител на Западните Балкани по отношение на емисиите на отровен прах и въглероден диоксид. Но вместо незабавно прекратяване на добива на лигнитни въглища, може да бъдат открити нови мини.

С глобалната енергийна криза всички крайни срокове за отказ от въглищата бяха отложени. Скоро откриваме трета въглищна мина „Живойно“. Така че в следващите 30 години ще имаме достатъчно въглища, за да работи централата.

Пеце Матевски – директор на ТЕЦ „Битоля“

Това напълно ще унищожи стратегията за отказ от въглищата. Датата на закриване трябва да остане 2030 г. Ако влезем в ЕС, смятам, че ще трябва да затворим (въглищните) електроцентрали.

Невена Смилевска – активист за енергиeн преход

На COP28 Северна Македония представи план за постепенно премахване на въглищата до 10 години.

Международните кредитори се съгласиха да подпишат инвестиционна платформа на стойност 3 милиарда евро. Целта е да заработят възобновяеми енергийни източници с капацитет 1.7 гигавата наред с инвестициите за съхранение.

Кога ще затвори последната въглищна мина и последната централа на въглища? 

Според енергийната стратегия на Северна Македония всички тези обекти трябва да бъдат затворени до 2030 г.

Ханс фон дер Брели – Euronews