Местни Избори 2023

МЕУ: Министърът има право да възложи на свой заместник удостоверяването на машините

От Euronews България Euronews България
Aleksandar Yolovski BGNES Снимка: БГНЕС, архив

„Съгласно чл. 213а, ал 2 от Изборния кодекс „Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация“.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление.

Със заповед министърът на електронното управление Александър Йоловски е оправомощил заместник-министър Михаил Стойнов да ръководи целия процес, свързан с удостоверяването на машините, и да подписва всички актове и документи, свързани с това. Заповедта е изпратена на Централната избирателна комисия (ЦИК), същият заместник-министър е водил цялата кореспонденция с ЦИК, свързана с този процес, участвал е в работни срещи с комисията и ЦИК в нито един момент не е възразила по отношение на легитимността на всички действията, извършвани от него в процеса по удостоверяване. Напротив, кореспонденцията от ЦИК е адресирана именно до заместник-министъра и тогава ЦИК не е смятала, че той няма право да извършва всички тези действия, посочват от Министерството на електронното управление.

Обръщаме внимание също, че и в предходните две процедури по удостоверяване на машините за парламентарните избори през октомври 2022 г. и април 2023 г. тези дейности също са били делегирани на заместник-министри на електронното управление и ЦИК не само, че никога не е възразявала срещу това, но е приела без възражение и двете решения, при положение, че едно от тях също е подписано от заместник-министър на електронното управление“, посочвам от министерството. 

Разработената от трите институции Методика по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс е изпратена за съгласуване с ЦИК и тя отново не е възразила. В нея е предвидено, че ръководителите на трите институции могат със заповед да упълномощят компетентно лице от ръководството на съответната институция, което да изпълнява дейностите, свързани с удостоверяване на типа на техническо устройство за машинно гласуване. С цел прозрачност Методиката е публикувана на официалната интернет страница на Министерството на електронното управление за обществено обсъждане и на 09.10.2023 г. е проведена публична дискусия по документа.

В разпоредбата на чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс ясно се определя чие е правомощието за удостоверяването, а именно на Министерството на електронното управление (а не на министъра), т.е. цялото ръководство на институцията е отговорно за изпълнение на това законово задължение. В този смисъл заместник-министърът, като част от политическото ръководство на МЕУ, отговорно за изпълнение на задълженията, вменени от закона на тази институция и въз основа на изрична заповед на министъра, който съгласно закона за администрацията определя функциите на своите заместници, има пълното законово право да ръководи този процес и да подписва всички документи, включително крайния акт, с който процесът по удостоверяване приключва.

Всяко друго твърдение е в противоречие на закона и е по-скоро спекулация, отколкото отразяване на действителното правно положение, допълват от министерството.