Европа

Училища в Дания използват изкуствен интелект

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Журналист

Дания въвежда изкуствен интелект в някои училища. Много от учениците в страната са запознати добре с чатбота ChatGPT, който бе пуснат миналия ноември.

„Веднага след като излезе, хората започнаха да говорят за ChatGPT и да мислят къде може да се използва. И вече го използват всеки ден“, казва ученикът Якоб Иде Дидериксен.

Не отнема много време преди появата на първите създадени от изкуствен интелект текстове, които учениците представят за свои. Но вместо да забрани новата технология, преподавателката Мете Педерсен решава да започне проект за въвеждане на чатбота в клас.

 

В практиката си съм забелязала, че учениците използват изкуствения интелект, без да мислят. Това се превръща в сериозен проблем за тях и за учебния процес като цяло. Но ние можем да превърнем изкуствения интелект в полезен инструмент за обучение.

Мете Педерсен – учител

Засега 5 училища са се включили в двугодишната програма. Проектът е в ранен етап, но според Педерсен потенциалът му е огромен.

„Някои ученици получават помощ от родителите им, които имат академично образование. Имат спаринг партньор, така да се каже. Други ученици нямат такъв. Ако имат ChatGPT, например, за да направят списък на най-важните точки в текста, който им е труден за разбиране, и след това се върнат и прочетат текста и го разберат по-добре, тогава той е от полза. А идеята за премахване на всичко, свързано с компютрите, е нереалистична“, допълва Педерсен.

Според някои учители, е необходимо връщане на традиционните тестове на хартия вместо нововъведените електронни.

Популярността на изкуствения интелект поставя нови проблеми пред академичните среди, които трябва да гарантират, че студентите не само ще получат верните отговори, но и ще разберат как да стигнат до тях.