Политика

Пренасянето на 10 000 евро или повече през границата ще трябва да се декларира, решиха депутатите

От Euronews България Euronews България
Pari Evro Unsplash Снимка: Pixabay

Депутатите приеха на второ четене промените във Валутния закон.

Съгласно измененията, пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи. „За“ гласуваха 119 народни представители, 36 се обявиха „против“, въздържали нямаше.

Задължението за деклариране се смята за неизпълнено и когато декларираната информация е невярна или непълна, както и когато паричните средства не са предоставени на разположение на митническите органи за контрол.

При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи проверяват за наличие или липса на публични задължения по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и за публични задължения, установявани от Агенция „Митници”, за приносителя. 

Депутатите решиха още, че когато в предоставената или в установената по служебен път информация се съдържат данни за наличие на публични задължения в размер над 5000 лв., митническите органи няма да допускат пренасянето на паричните средства.