Европа

ЕЦБ повиши основния лихвен процент до рекордно високо ниво

От Елеонора Христозова Елеонора Христозова Журналист

Европейската централна банка повиши трите си водещи лихви с по 0,25 процентни пункта, съобщава институцията. Това е десето поредно повишение на основните лихвени проценти на ЕЦБ. Те влизат в сила от 20 септември. Управителният съвет на Европейската централна банка счита, че основните лихвени проценти са достигнали нива, които, поддържани за достатъчно дълъг период от време, ще допринесат съществено за връщане на инфлацията към желаното ниво от 2 процента. Това обясни президентът на банката Кристин Лагард.  

Инфлацията продължава да намалява, но все още се очаква да остане твърде висока за дълго време. Решени сме да гарантираме, че тя ще се върне към нашата средносрочна цел от 2%. За да засилим напредъка към нашата цел, Управителният съвет взе решение да повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с по 25 базисни точки.

Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка

Така лихвата по основните операции по рефинансиране - лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - нараства до 4,5%. Лихвеният процент по депозитното улеснение става 4 на сто, а ставката по пределното кредитно улеснение, достига 4,75%.

Нашите бъдещи решения ще гарантират, че основните лихвени проценти на ЕЦБ ще бъдат определени на достатъчно рестриктивни равнища за толкова дълго, колкото е необходимо.

Кристин Лагард, председател на Европейската централна банка

Решението за увеличението на лихвите е взето с мнозинство, а не с консенсус. Това означава, че сред членовете на борда е имало някои, които са били на друго мнение. На въпрос дали високите лихви няма да предизвикат рецесия, Лагард посочи, че мандатът на ЕЦБ е да поддържа финансовата стабилност, защото в обществото има редица уязвими групи. Тя обаче не посочи, колко дълго време лихвените нива ще се задържат на високите по думите и нива.

ЕЦБ предприе увеличаване на лихвите през юли миналата година с 0,5 процентни пункта, вдигайки ги за първи път от 11 години. На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на лихвите.

През август по предварителни данни инфлацията в еврозоната остана на ниво от 5,3% на годишна база, каквото бе отчетено и през юли. През октомври 2022 г. Хармонизираният индекс на потребителските цени достигна 10,6 на сто, което бе най-високата му стойност от създаването на валутния съюз.