Политика

ВАС не уважи жалбата на правосъдния министър срещу избора на Сарафов за и.ф. главен прокурор

От Euronews България Euronews България
Slavov BGNES Правосъдният министър Атанас Славов. Снимка: БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Атанас Славов срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да определи Борислав Сарафов за временно изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“.

Съдебният състав не споделя така изложените от министъра на правосъдието аргументи за допустимост на жалбата, като установява, че Славов не разполага с правен интерес от оспорването на процесното решение.

Според ВАС министърът на правосъдието не е пряко, непосредствено и лично засегнат от приетото решение на Прокурорската колегия. Върховните магистрати приемат, че не е допустимо оспорването на процесния административен акт в обществен интерес от страна на министъра, тъй като това е правомощие на прокурорите, които единствени разполагат с възможност да сезират съда с протест в защита на обществения интерес. Съдебният състав приема също, че в процесния случай с отмяната на акта не може да бъде постигната и търсената и твърдяна от жалбоподателя благоприятна промяна в неговата правна сфера.

Славов обжалва решението на Прокурорската колегия от 16 юни с аргументите, че то е нищожно, и незаконосъобразно.