Общество

Сарафов разпореди проверки на всички "дела на трупчета"

От Euronews България Euronews България
Borislav Sarafov BGNES Снимка: BGNES архив

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов издаде заповед, с която на административните ръководители на прокуратурите се възлага създаването на организация по установяване на причините за забавяне на дела, както и ускоряване на тяхното приключване.

На административните ръководители на апелативните прокурори е възложено да извършат преглед на наблюдавани в съответните окръжни прокуратури четири групи дела:

 - неприключени и нерешени досъдебни производства, както и спрените, чието наблюдение е било поето от окръжните прокуратури след закриването на Специализираната прокуратура преди една година;

 - неприключени и нерешени досъдебни производства, образувани преди повече от пет години;

 - неприключени и нерешени дела, образувани преди повече от три години, ако по тях има привличане на обвиняем;

 - спрените досъдебни наказателни производства, по които има привлечени обвиняеми.

До 30 септември 2023 г. ръководителите на апелативни и окръжни прокуратури следва да изготвят доклади за причините и затрудненията, довели до неприключване на досъдебните производства в разумен срок.