Свят

Млади активисти от Африка с критика към ООН: Не се справяте с глобалните конфликти

От Ирина Иванова Ирина Иванова Продуцент

След Русия Швейцария пое ротационното председателство на Съвета за сигурност на ООН. Страната постави като свой приоритет намаляване на конфликтите по света. Днес в света има повече от 110 конфликта, като някои от тях, като този в Мианмар, продължават вече повече от 70 години. 

Един от петимата младежки посланици за мир, назначени от Африканския съюз, се обърна към Съвета с думите, че младите хора трябва да бъдат включени както в миротворчеството, ако искаме конфликтите да бъдат разрешени.

 

Усилията за ограничаване на насилствените конфликти изискват гъвкави политики, които да са в състояние: а) да усвоят и интегрират съществуващите инициативи; б): да използват съществуващия потенциал на младите хора за постигане на мир; в) да насърчават устойчивостта чрез финансова и техническа подкрепа и да насърчават младите хора да бъдат заинтересовани страни в процесите на развитие.

Синтия Чигвеня, младежки посланик за мир в ООН 

Младежкият делегат към ООН допълни, че младите хора са се разочаровали от международните органи, които обикновено се занимават с разрешаването на конфликти. 

 

Доверието в институциите, особено на избирателите, които представлявам, а именно младите хора, намалява. Много от нас вече не вярват в институциите. И върху нас, тези, които сме тук, лежи отговорността да преоткрием пространството, така че то да стане не само привлекателно за младите хора, а още по-завладяващо, така че те да бъдат по-окуражени да участват.

Синтия Чигвеня, младежки посланик за мир в ООН

Днес в света има повече от 110 конфликта, като някои от тях, като този в Мианмар, продължават вече повече от 70 години.