Euronews Primetime

Андрей Янкулов, юрист: Съдебната реформа трябва да започне от Висшия съдебен съвет

От Анастасия Димитрова Анастасия Димитрова Журналист

„Когато говорим за устройство на системата, основният момент тук е как е конструиран Висшият съдебен съвет? Управляващият системата орган, който често в медиите се нарича „правителството на съдебната власт“. И тук има един европейски стандарт, към който нашата система все още не отговаря на него, и към който трябва да се стремим: за начина, по който са изградени двете колегии на ВСС – съдийската и прокурорската.“

Така Андрей Янкулов, юрист и експерт в Антикорупционния фонд, разясни концепцията на неправителствената организация за промени в наказателното правосъдие. Инициативата идва на фона на поредните критики от страна на САЩ към българската съдебна система.

 

Трябва поне половината членове на съдийската колегия да бъдат съдии от системата, които са избрани от други съдии. Докато в прокурорската колегия, обратно – тя не може да бъде доминирана само от прокурори, или само прокурори да бъдат нейни членове, както е това в момента.

„Прокуратурата е йерархична, централизирана структура, с единоначалие в лицето на главния прокурор. И когато колегията, която трябва да управлява прокуратурата, е изградена единствено от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор, то тогава е логично и очаквано те да гласуват „ан блок“ с него по важните въпроси, които касаят институцията“, аргументира се Янкулов.

„Идеята беше да дадем един малко по-всеобхватен поглед, или поне опит за такъв – към необходимата реформа в наказателното правосъдие. Защото, когато се коментира темата – и на политическо, и на експертно ниво, коментарите се концентрират върху един или друг аспект на системата на наказателно правосъдие. Докато нашата идея тук, с този документ, беше да погледнем малко по-мащабно на всички актуални проблеми на тази система“, посочва юристът.

„В общи линии, те включват, от една страна, неудачите с устройството на съдебната власт у нас, и с правомощията на органите, които осъществяват наказателното правосъдие. От друга страна, проблемите с процесуалното и материалното законодателство – необходимите промени, които трябва да бъдат направени в самите закони, с които работят органите, които упражняват наказателното правосъдие у нас“, допълва той.Цялото интервю вижте във видеото.