Европа

The Cube: Вече три години градският транспорт в Люксембург е безплатен. Какъв е ефектът?

От Мария Кръстанова Мария Кръстанова Репортер

Преди точно три години малката държава от ЕС Люксембург направи достъпа до обществения транспорт безплатен за своите граждани. Те от своя страна казват, че са доволни от промяната, не само от гледна точка на приходите си, но и за доброто на околната среда.

Гражданите на държавата са около 640 000 и всеки от тях, по отношение на БВП на глава от населението, разполага с около 99 900 евро годишно според последните данни на Световната банка от 2021 г. Вземайки това предвид безплатният транспорт все пак има цена- той се финансира от парите на данъкоплатците.

Според министъра на мобилността и блогоустройството системата е устроена справедливо, тъй като се съобразява с процента данъци, които плащат хората.

Люксембург предприе тази инициатива през 2020 г., отчасти като тотален експеримент, и с оглед за борба с изменението на климата.

Чрез нея властите разчитаха да подтикнат хората да слязат от автомобилите си. Въпреки липсата на магистрали на дълги разстояния Люксембург има един от най-високите проценти в Европа, що се касае до притежание на автомобили. Трансграничните работници също допринасят за тази тендеция като вкарват десетки хиляди превозни средства, отивайки на работните си места. Шофьорите на дълги разстояния пък избират Люксембург за мястото, от което да напълнят резервоарите си заради ниските данъци върху горивата.

Накратко казано, въпреки безплатният публичен транспорт и усилията страната да се превърне във въглеродно неутрална икономика, „автомобилната култура“ продължава да важи с пълна сила.