Общество

Вдигането на университетските такси с 20% възмути студенти

От Euronews България Euronews България

С около 20 процента по-високи такси за студентите - това е предвидено в проекторешение на правителството. Голямата част от университетите, обаче ще запазят размера на досегашните такси, заради отлива на желаещи да следват.

В същото време студентите от 8 професионални направления и 18 защитени специалности, отново ще бъдат освободени от такси.

По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърждава таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение, уточниха от просветното министерство.

Поскъпването за следващата академична година - 2023/2024, касае основно студентите, които се обучават в специалностите от областите “Педагогически науки”, “Хуманитарни науки”, “Социални, стопански и правни науки”, “Природни науки”, “Технически науки” и “Здравеопазване”, посочиха от МОН.

Tази година Великотърновският университет, например, е сред ВУЗ-овете, които отново вдигат таксите. Ръстът там е средно 15%. От 660 на 740 лв. се вдигат парите за “Педагогика”. Така стои положението и при “Философия”, “Филология”, “Администрация и управление” и др. От 760 лв. таксата за “Право” става 840 лв., както и за “Науки за земята”, “Математика” и “Информационни и компютърни технологии”. Увеличение има и при другите предлагани специалности.

В Югозападния университет “Неофит Рилски” обучението по “Педагогика” ще струва със 100 лв. отгоре – от 750 лв. то става 850 лв. В Русенския специалността също поскъпва - от 690 лв. на 780 лв. В ТУ-София също има малък ръст - от 630 на 670 лв. Там се вдигат и таксите по други специалонсти като “Метаматика”, “Компютърни науки” и др., сочат данните в предложения проект.

Така за специалностите от област “Педагогически науки” средният размер на таксата у нас следващата година се очертава да бъде 780 лв., за “Хуманитарни науки” - 750 лв., за “Социални, стопански и правни науки” - 900 лв.

Студентите в специалностите от областите “Природни науки”, “Математика и информатика” и “Технически науки” ще заплащат средно 870 лв., тези от “Аграрни науки и ветеринарна медицина” - 1000 лв., “Здравеопазване и спорт” - 1100 лв., “Изкуства” - 1450 лв.