Икономика

След внезапни проверки КЗК установи, че цените на храните са необосновано високи

От Euronews България Euronews България
Stoki Ceni Hrani LIDL BGNES

Внезапни проверки в няколко офиси на дружества и техни сдружения, свързани с производството и търговията на основни хранителни стоки в страната, извършва Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Оттам уточниха в обширно съобщение до медиите, че инспекциите са в резултат от три образувани производства, с които комисията се е самосезирала за установяване на потенциални забранени споразумения на пазара. Налице е и обосновано съмнение за наличие на "незаконосъобразни практики", посочват от антимонополния орган.

Действията по проверката на място се извършват от служители на КЗК със съдействието на служители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд – София област. От офисите на дружествата ще бъдат иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител, се посочва в съобщението.

„Поражда се обосновано съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които несъмнено са и големите търговски вериги. В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на прикрити договорки и споразумения ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да се изключи“, обясняват от КЗК.

Комисията е направила и икономически анализ на пазарната ситуация, който „безспорно установи, че значителният ценови ръст на хранителните продукти на едро и  на дребно, чисто обективно не намира пазарна обосновка в разходите на производителите и другите участници във веригата за дистрибуция“. За целта комисията е сравнила „волатилността при стойностите на основните ценообразуващи фактори за съответния период. В тази връзка Комисията прецени, че следва да установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост“.

Санкции

От КЗК казват още, че предстоящият анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на дружествата и техните обединения. „В случай че такива бъдат предявени, ответните предприятия ще имат възможността да упражнят правото си на защита. След приключването на процесуалните  действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството“, допълват от там.
 
Нарушенията, свързани с определяне на цени, било то манифестирани като споразумения или като решения на сдружения на предприятия попадат в категорията „тежки нарушения” и подлежат в изключително редки случаи на освобождаване от общата забрана по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията.

КЗК може да освободи от имуществена санкция първото по ред предприятие, „което разкрие участието си в картела и предостави доказателства, въз основа на които Комисията може да докаже нарушението. На второто и следващите по ред предприятия КЗК може да намали имуществената санкция, ако предоставят доказателство, което има съществено значение за доказване на нарушението“.