Европа

ЕП прие резолюция с призив за промяна на договорите за ЕС

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор
Screenshot 2022 06 10 123757

Промяна в Договорите на ЕС – това поискаха депутатите от Европейския парламент. Резолюция с такъв текст бе одобрена с 355 гласа „за“. Една основна промяна, за която настояват законодателите, е преминаване от пълно единодушие към квалифицирано мнозинство при гласуванията в Европейския съвет.

 

Европейският парламент прие резолюция, с която призовава Европейския съвет да се съгласи да започне процес на преразглеждане на Договорите за ЕС. Документът беше одобрен с 355 гласа "за", 154 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се".

Евродепутатите призовават да бъде помислено за промяна в договорите чрез реформиране на процедурите за гласуване в Европейския съвет, включително преминаване от гласуване с единодушие към такова с квалифицирано мнозинство в случаи на извънредни ситуации.

Други опорни точки са адаптиране на правомощията на Съюза по-специално в областта на здравеопазването и заплахите за здравето през границите; при завършването на енергийния съюз, основан на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници.

Депутатите освен това искат по-широки правомощия да инициират, изменят или отменят законодателство, както и пълни права за съвместно вземане на решения относно общия бюджет.

Държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки ще могат да вземат решение за създаване на Конвент с обикновено мнозинство по време на Европейския съвет. Много членове на ЕП призоваха това да се случи при първа възможност, т.е. на срещата на върха на ЕС на 23-24 юни, за да се гарантира, че очакванията на гражданите ще бъдат оправдани и че резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа ще бъдат добре използвани възможно най-скоро.